aaa
rss
Printvriendelijke versie

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


Project Budingenweg-Terweidenstraat

Bookmark and Share

Openbare werken

Lewastraat 3
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 70

Openingsuren

ma.-vr.: 08u - 12u

ma.-do.: 12u30 - 16u30

vr.: 12u30 - 14u30

za.: gesloten

Wat?

Het project bestaat uit 2 grote delen die afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd:

Het 1ste deel omvat en is uitgevoerd, de officiële opening vond plaats op 28/06/2011:

 • De volledige heraanleg van de Budingenweg incl. afwatering en nieuwe of verbeterde grachten vanaf het kruispunt met de Schipstraat tot aan de Pelsberg.
 • De aanleg van een losliggend, dubbelrichtingsfietspad tot 100m voor het kruispunt met de Klipstraat.
 • De aanleg van een groene poort ter hoogte van het binnenrijden van de beboude kom van Zoutleeuw, incl. herinrichting van het kruispunt met de Schipstraat en de aanleg van een pleintje
 • Het voorzien van goed uitgeruste busopstapplaatsen
 • De aanleg van een rotonde voor zachte weggebruikers t.h.v. de Vinnebeekstraat die als toeritisch-recreatief baken wordt ingericht voor het Vinne en de Getevallei met o.m.een overdekte pick-nickplaats en accommodatie voor fietsers, wandelaars en ruiters, met infoborden en parkeerplaasten
 • Het voorzien van goed uitgeruste busopstapplaatsen

Het 2de deel omvat:

 • De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Budingenweg (vanaf de Pelsberg) en in de Terweidenstraat (tot bijna in het dorp van Budingen). Waarbij ook de aangrenzende straten en lozingspunten worden opgevangen in de Smitsweg, de Grazenseweg (tot aan de laatste woning), de Klipstraat (tot aan de laatste woning in de bocht), de Pelsbergstraat tot aan de woningen. Hierdoor zal ook de wegenis in deze straten worden vernieuwd. Dit luik is ten laste van Riobra.
 • De volledige heraanleg en herinrichting van de Budingenweg (deel vanaf de Pelsberg) en de Terweidenstraat, inclusief afwatering en grachten, met een de kant van de woningen ook een voetpad.
 • De aanleg van vrijliggende fietspaden (waar geen woningen staan) of aanliggende fietspaden (binnen de bebouwde stukken) aan weerszijden van de weg. Hiertoe zal ook het kruispunt van de Grazenseweg worden opgeschoven zodat hier een beter overzicht kan bekomen worden over het aankomende fiets- en autoverkeer.
 • De aanleg van een groene poort, op de plaats waar het dubbelrichting fietspad ontkoppeld wordt, die tevens het begin van de bebouwing (aan weerszijde van de weg) aangeeft en de zone 50. Tevens worden er ook kleine poorteffecten voorzien bij het binnenrijden van de bebouwing aan de Klipstraat en de Grazenseweg (aangeven van de zone 50 en snelheidsremmend effect).
 • Het voorzien van goed uitgeruste busopstapplaatsen
 • Er zal gewerkt worden in 4 fasen om omleidingen mogelijk te maken en verkeershinder te spreiden:
  • fase 1: Terweidenstraat van aan de bebouwde kom Budingen - Geetbrug tot aan de Grazenseweg en de Grazenseweg
  • fase 2: Terweidenstraat van aan de Grazenseweg tot aan het kruispunt met de Klipstraat en de Smitsweg
  • fase 3:  kruispunt Terweidenstraat/Klipstraat en de Klipstraat
  • fase 4: Budingenweg vanaf de Klipstraat tot aan de Retsbaan en dePelsbergstraat

Over het ganse project wordt extra aandacht besteed aan toegankelijkheid voor anders-mobielen en -validen. Dit kadert in een Europees project 'toegankelijkheid'.

Omdat de fietspaden gelegen zijn op het functionele fietsroutenetwerk van Vlaams-Brabant komt ook in dit project de fietspaden in aanmerking voor 80% subsidies vanwege het fietsfonds (40% van de provincie Vlaams-Brabant en 40% van het Vlaams Gewest).

Er dienden hiervoor bijna 60 grondinnames te gebeuren.

Waar?

De volledige Budingenweg en Terweidenstraat met delen van de aangrenzende straten.

Wie?

De stad en Riobra.

Technum NV is ontwerper.

Liema NV van Bekkevoort is aannemer voor beide delen.

Status?

De werken van de 1ste fase werden voltooid einde april 2011.

Het aanvangsbevel voor het 2de deel werd gegeven voor 19/09/2011. De nutsmaatschappijen gingen reeds in mei 2011 van start. De werken moeten voltooid zijn voor de winter van 2012.

Investeringskost Stad?

De totale projectkost voor de stad zal ongeveer 4.500.000 euro bedragen (subsidies niet meegeteld).