Project Leenhaag - Roel

Bookmark and Share

Openbare werken

Lewastraat 3
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 70

Openingsuren

ma.-vr.: 08u - 12u

ma.-do.: 12u30 - 16u30

vr.: 12u30 - 14u30

za.: gesloten

Wat?

Het project omvat volgende werken:

  • De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Leenhaagstraat, Klottenbergstraat, Jodenstraat en in een deel van de Dennebosstraat, de Schoolstraat, Roelstraat en Saneveldstraat. Deze werken gebeuren door Riobra en die werden gezamenlijk uitgevoerd met de wegeniswerken van de stad of de collectorwerken van Riobra.
  • De aanleg van een afvalwatercollector in de Roelstraat (en mogelijks ook in de Saneveldstraat en Sportpleinstraat. Deze werken gebeuren door Aquafin, maar het tracé ligt nog niet volledig vast en dus ook de uitvoeringsdatum niet.
  • De aanleg van vrijliggende fietspaden (in niet-bebouwde delen, 70km/u), aanliggende fietspaden (in bebouwde delen met voldoende ruimte, 50km/u) of fietssuggestiestroken (in bebouwde delen met onvoldoende ruimte, zone 50) in de Leenhaagstraat en Roelstraat. De Schoolstraat zou heringericht worden voor 1-richtingsverkeer, waarbij de andere rijstrook als fietspad zou dienen. Omdat deze fietspaden gelegen zijn op het functionele fietsroutenetwerk Vlaams-Brabant kan hiervoor tot 80% subsidie bekomen worden vanwege het fietsfonds (dit geldt echter niet voor fietssuggestiestroken).
  • De herinrichting van een groot stuk van de Leenhaagstraat tussen de bebouwing en het herstel van bestaande wegenis in de buitengebieden (in functie van riolering).
  • De herinrichting van een groot stuk van de Roelstraat tussen de bebouwing en het herstel van bestaande wegenis in de buitengebieden (in functie van riolering).
  • De vernieuwing van het wegdek in de Jodenstraat.
  • Beperkte herstellingswerken aan het wegdek van de Ketelstraat.
  • De heraanleg van het kruispunt op de kop van de Leenhaagstraat (Ransberg).
  • In functie van de rioleringswerken van Aquafin en Riobra zal ook het wegdek in de Saneveldstraat, de Sportpleinstraat, een stuk van de Heerbaan, een stuk van de Klottenbergstraat en de Dennebosstraat worden vernieuwd of hersteld. Hierbij de opmerking dat het tracé van de collectorwerken van Aquafin nog niet definitief bepaald werd.

De werken zullen in verschillende fase worden uitgevoerd.

De 1ste fase omvat o.m. alle werken aan de Leenhaagstraat tussen de bebouwing, de Klottenbergstraat en de Dennebosstraat. De 2de fase omvat de aanleg van de fietspaden en riolering op de Leenhaagstraat op het onbebouwde gedeelte tot aan het kruispunt van de Ransberg. De andere fase liggen nog niet vast, maar worden bepaald door de collectorwerken van Aquafin. 

Waar?

De volledige Leenhaagstraat, Roelstraat (dus vanaf Van Mullem  tot op de Ransberg) en Schoolstraat met aangrenzende straten.

Wie?

De stad, Riobra en Aquafin.

Status?

De 1ste fase zal aangevangen worden begin 2015 (uitvoeringstermijn 1,5 tot 2 jaar).

Investeringskost Stad?

De werken van de 1ste fase werden begroot op circa .1.900.000 euro incl.BTW.

De totale projectkost voor de stad werd geraamd op minimaal 4.250.000 euro (zonder mogelijke subsidies in rekening te brengen), maar dit is sterk afhankelijk van het aandeel dat Aquafin en RIobra ten laste nemen.