Collector Gete fase II: Linterseweg

Bookmark and Share

Wat?

De aanleg van gescheiden riolering, mogelijks in combinatie met de gehele of gedeeltelijke herinrichting van de weg en de aanleg van fietspaden

Waar?

Linterseweg vanaf de grens met Linter tot aan de Roelstraat.

Wie?

Aquafin en Stad Zoutleeuw

Status?

De planfase is lopende, maar nog lang niet afgerond. Er dienen ook nog grondinnames te gebeuren. De fietspaden worden mogelijks in een latere fase aangelegd dan de riolering.

De uitvoering hangt samen met de andere collectorwerken. Uitvoering 2018-2019???

Investeringskost Stad?

De minimale investeringskost voor de stad zal circa 2.500.000 euro inclusief BTW bedragen (voorlopige raming, zonder rekening te houden met subsidies).