Collector Roelbeek

Bookmark and Share

Wat?

Onder voorbehoud: Het betreft de aanleg van gescheiden riolering in de Sportpleinstraat (en de aansluiting met de Groenstraat), de Schoolstraat (tussen Roelstraat en Sportpleinstraat), de Roelstraat (tussen Linterseweg en Roelbrug) en de Saneveldstraat.

De stad overweegt de gelijktijdige herinrichting van de Roelstraat en de Schoolstraat inclusief fietspaden.

Waar?

Zie hoger

Wie?

Aquafin en Stad Zoutleeuw

Status?

De werken kunnen mogelijks gefaseerd uitgevoerd worden (fietspaden in een later stadium). Het tracé is nog niet eenduidig vastgelegd door Aquafin. De planfase moet nog starten. Deze werken kunnen niet aanvangen vooraleer de collector Gete fase I is voltooid. Uitvoering 2017 - 2019 of na 2020.

Investeringskost Stad?

Het aandeel van de stad werd nog niet begroot. Voorlopig wordt uitgegaan van minimaal 1.000.000 euro (zonder subsidies in rekening te brengen).