Project Kamiano - VZW Stijn

Bookmark and Share

Wat?

Het betreft een aangepast nieuwbouwproject dat moet voorzien in de huisvesting van personen met een niet aangeboren mentaal/fysiek handicap, evenals in gemeenschappelijk ruimtes en lokalen voor verzorging en administratie. In eerste instantie wil men 18 personen huisvesten. 'Kamiano' verwijst naar Pater Damiaan.

Waar?

Op het perceel dat eigendom is van de stad en gelegen is tussen het stadspark en de voormalige sportterreinen van het gemeenschapsonderwijs aan de Budingenweg.

Wie?

logo VZW STIJN

De centra die deel uitmaken van vzw Stijn willen op een deskundige en geïnspireerde wijze vooral het welzijn van personen met een handicap bevorderen waarvoor binnen de bestaande zorg geen adequaat antwoord bestaat. Hierbij is het hun streefdoel om, door op maat gemaakte zorg en begeleiding te verstrekken, iedereen kansen te geven om een eigen levensweg te gaan.

Via wederzijdse integratie wensen zij een positief contact te realiseren tussen de personen met een handicap en personen zonder handicap (de eigen leefgroep, de familieleden, de omwonenden).

Ook vrijwilligers hebben een speciale plaats in de organisatie.

Status?

De samenwerkinsgovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad van juni 2011 en op 28 oktober werd de overeenkomst officieel ondertekend. Het bouwdossier werd afgerond begin 2014. Op maandag 10 november 2015 zijn de werken gestart. De bouwwerken zullen ongeveer 2 jaar duren. De vzw Stijn hoopt het gebouw eind 2017 in gebruik te kunnen nemen.

Investeringskost Stad?

VZW Stijn treedt op als bouwheer en beheerder. De stad geeft hiervoor haar grond in erfpacht aan de VZW.

Contactgegevens van de vzw Stijn:

Leen Vanermen
Groenhoef 67
3270 Scherpenheuvel-Zichem
T. 013 35 98 31
Mail

3D Oostgevel
Klik om te vergroten

3D Westgevel
Klik om te vergroten