PPS Ravelijn

Bookmark and Share

Wat?

Het betreft een publiek-private samenwerking  waarbij het stadsbestuur gronden ter beschikking stelt van een projectontwikkelaar voor de realisatie van het volgende programma:

  • een 34-tal wooneenheden
  • de bouw en uitbating van een seniorenvoorziening,
  • een nieuw jeugdverenigingslokaal
  • een randparking voor een 80-tal wagens
  • het opnieuw zichtbaar maken van de vestengordel

Waar?

In de zone aansluitend op het stadspark, tussen de schoolgebouwen aan de Budingenweg en de gebouwen van IWM aan de Ossenwegstraat.

Wie?

Consortium Anima Care - Extensa - Van Laere

Status?

De eerste stap is nu het verder doorlopen van de administratieve procedure totdat een definitief gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) m.b.t. het Ravelijngebied voorligt. De indiening van de bouwaanvragen is voorzien in de eerste helft van 2016.  De uitvoering zal in de loop van het tweede semester van 2016 starten..

Investeringskost voor de stad?

De kostprijs van het project Ravelijn wordt geschat op 20 miljoen euro met een maximale inbreng van 1,5% van de stad Zoutleeuw (studiekosten inbegrepen).

Plannen, schetsen, documenten

Definitieve projectafbakening juli 2014
Klik om te vergroten

- Voorontwerp GemRUP Voorzieningenpool

- Initieel beschrijvend bestek goedgekeurd door de GR van 26/02/2013 met projectafbakening

- Historisch kaartmateriaal (ppt)

- Definitief beschrijvend document met projectafbakening