Projecten met steun van Europa

De laatste jaren is de stad zeer actief op zoek gegaan om een aantal van haar geplande projecten in te dienen in kader van Europese subsidiemogelijkheden. Er zijn hiervoor gelden uit verschillende pijlers ter beschikking: PDPO (plattelandsontwikkeling), Leader/hageland+ (streekontwikkeling), Interreg (tussen regio's en vaak ook grensoverschrijdend), ... Het provinciebestuur Vlaams-Brabant heeft hierbij meestal een belangrijke coördineerende rol. Hieronder worden de belangrijkste projecten vermeld.

Europese vlaglogo_interreghagelandplus_tcm5-14442logo_vlabra