Buitenschoolse kinderopvang De Leeuwtjes

Voor of na een drukke schooldag willen kinderen zich eens goed kunnen uitleven. Ze willen thuiskomen, zich ontspannen, creatief zijn of spelen met vrienden …

bko kinderen

Daarvoor is er KINDERCLUB “DE LEEUWTJES”.

Voor u, ouders …

Die het beste willen voor uw kind(eren), maar niet altijd zelf voor opvang kunnen instaan

  • u hebt vroege en/of late werkuren
  • u hebt veel minder vakantie dan uw kinderen
  • u kan geen beroep doen op familie
  • u die dagelijks zelf zorg draagt voor uw kind(eren), maar nu en dan wat vrije tijd voor uzelf wil.

Voor jullie, kinderen …

Die voor en na de schoolbanken vooral graag doen waar jullie zin in hebben 

BKO kinderen 2

  • eens goed ravotten binnen of buiten, kampen bouwen of een partijtje voetballen
  • iets in elkaar knutselen, boetseren, timmeren, koken, fantaseren met de verkleedkoffer en toneel spelen of muziek maken
  • een mooi boek lezen, in een rustige kamer huiswerk maken, een babbeltje slaan met de begeleidsters, een gezelschapsspel spelen met vrienden gewoon eens lekker niets doen en wegzakken in de zetel
  • je uitleven in ons winkeltje, keukentje of poppenhuis
  • enz.

Onze begeleidsters …

Volgden een degelijke opleiding en gaan regelmatig naar de bijscholing.

Zij doen veel meer dan toezicht houden. Voor en na de schooluren stimuleren zij het vrije spel en spelen mee waar nodig. Op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties worden er activiteiten georganiseerd.

Zij hebben oog en oor voor individuele vragen, noden, verhaaltjes, kleine en grote zorgen van elk kind én voor de goede omgang tussen de kinderen onderling. Zij staan u graag te woord als u vragen of bemerkingen hebt.

Het team wordt ondersteund door de dagdagelijkse verantwoordelijke:

Griet Vandewijngaerden. Haar bureau is in de kinderclub van Zoutleeuw – Prins Leopoldplaats 3 bus 2 te 3440 Zoutleeuw – T 011 94 90 81.

De georganiseerde activiteiten tijdens de vakanties:

Er wordt een heel gevarieerd programma aangeboden aan de kinderen. Zij worden gemotiveerd om hieraan deel te nemen maar zijn niet verplicht mee te doen. Een kind dat zich niet aangesproken voelt door het aangeboden spel mag binnen het gezichtsveld van de begeleiding een andere bezigheid zoeken zonder de groep te storen.

Uitstappen:

Soms willen we er eens uit en gaan we de wereld buiten de opvang verkennen. De ouders worden steeds op voorhand verwittigd. Bij zo’n uitstap zorgt het gemeentebestuur voor vervoer. Meestal dien je hiervoor niet extra te betalen.

Op tijd eten en drinken: BKO kinderen 3

Boterhammetjes dienen de kinderen zelf mee te brengen. Tijdens vakantieperiodes wordt er gratis soep aangeboden.

Als 10-uurtje en 4-uurtje krijgen ze een drank en een koek.

De kinderen kunnen kiezen tussen fruitsap, chocomelk, vruchtenkorf, melk of water. Uiteraard mogen ze zelf ook hun drankjes meebrengen.

Frisdranken en snoep zijn niet welkom in de kinderclub. Wat niet wil zeggen dat bij een speciale gelegenheid deze extra’s niet te voorschijn komen.

De kinderen kunnen enkel eten en drinken tijdens de eetmomenten. Tijdens de spelactiviteiten mogen ze steeds om een bekertje water vragen.

Huiswerk:

Kinderen die dat willen kunnen in de opvang hun huiswerk maken.

Wij voorzien hiervoor een rustig plaatsje en toezicht van een begeleidster.

Met toezicht bedoelen we dat wij er voor zorgen dat de kinderen voldoende stil zijn en zelfstandig werken, er wordt geen begeleiding gegeven bij het huiswerk zelf.

Bijkomende informatie :

Vakanties

Aanverwante onderwerpen