Opvoedingsondersteuning

Bookmark and Share

Als u vragen of twijfels heeft over de opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar,kan u terecht bij Sizho, Steun- en Informatiepunt Zuid-Oost Hagelandse Opvoedingsondersteuning.  

U staat er niet alleen voor…
Opvoeden is niet altijd een gemakkelijke opdracht.
Elke ouder heeft wel eens een vraag of zoekt informatie over de opvoeding van kinderen.

www.sizho.be wil ouders en opvoeders ondersteunen in hun zoektocht.
U kan er zoeken naar organisaties en vormingen die ondersteuning bieden voor uw opvoedingsvraag.

Een heleboel organisaties zijn er om je te steunen, ook in dagdagelijkse situaties.
Het draait hier echt om gewone vragen, dus niet noodzakelijk hele zware opvoedingsproblemen.

Eén van de doelstellingen is het bieden van een overzicht van organisaties actief op het terrein opvoedingsondersteuning specifiek dan voor de regio zuid- oost Hageland.
Ouders, maar ook andere opvoeders, vinden immers niet altijd de weg naar de juiste organisaties, of ze komen er niet snel genoeg bij terecht.

sizho