aaa
rss
Printvriendelijke versie

Omgevingvergunning en omgevingsloket

Alle aanvragen samen in omgevingsvergunning

Vergeet de documenten bouwvergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning. Voortaan zitten die netjes samen in één pakket met de naam omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige-, de verkavelings- en de milieuvergunning. Samen met de omgevingsvergunning zal er ook heel wat papierwerk verdwijnen. De nieuwe omgevingsvergunning geldt ook voor alle mogelijke werken: het bouwen van een huis, het realiseren van een project, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling, een perceel een andere functie geven, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen of mogelijk ook voor het bouwen van een garage of een tuinberging.

Waar aanvragen?

Die omgevingsvergunning moet je aanvragen bij het schepencollege van Zoutleeuw, tenzij het betrokken perceel op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst voorkomt of bij een inrichting van klasse 1 hoort.

Raadpleeg de website www.omgevingsloket.be of neem contact op met de stadsdiensten.

Hoe aanvraag indienen?

Het dossier voor een omgevingsvergunning moet altijd digitaal ingediend worden. De indiening van aanvragen van omgevingsvergunningen dient via het digitaal loket te gebeuren: www.omgevingsloket.be/digitaal-loket/home.

Tip

Een handig hulpmiddel zijn de normenboeken omgevingsvergunning (OMV). Die bieden een leidraad om plannen en foto's correct te maken en in te zenden. De normenboeken voor het indienen van een omgevingsvergunning vind je op:

Algemene vragen

De website www.omgevingsloket.be zet alle elementen over de omgevingsvergunning op een rijtje. Voor vragen bij het opstellen en indienen van een aanvraag in het loket kan je terecht bij het centraal meldingspunt van Vlaanderen.