1 Dossiersamenstelling

De omgevingsvergunning vanaf 1 juni 2017.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Met uitzondering van de gemeenten die om uitstel hebben gevraagd tot 1 juni 2017, worden die aanvragen ingediend in het digitaal loket voor omgevingsvergunningen, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Zowel voor diegenen die om uitstel hebben gevraagd als diegenen die met de omgevingsvergunning starten op 23 februari geldt de milieuvergunning / omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit vanaf 23 februari 2017 voor onbepaalde duur.

Dossiertypes op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg):

  • Vlaamse projecten en de projecten over twee of meer provincies
  • provinciale projecten en projecten over twee of meer gemeenten
  •  ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
  •  meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend.

Dossiertypes op lokaal niveau (gemeenten):

  • projecten met verplichte medewerking van een architect
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
  • verkavelingen
  • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Andere dossiertypes mogen nog analoog ingediend worden. Gelet op de complexiteit voor de samenstelling van een aanvraagdossier is het best om steeds beroep te doen op een ontwerper.

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je één gemengde aanvraag in.

Deze dossiers worden ingediend in het digitaal loket voor aanvragen omgevingsvergunningen.

De meest voorkomende aanvraagformulieren:

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling

Melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Addendabibliotheek