Openbare Onderzoeken en bekendmakingen

Bekendmakingen Omgevingsvergunningen

Openbare Onderzoeken Omgevingsvergunningen

Openbare Onderzoeken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Openbare onderzoeken divers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle documenten liggen ter inzage bij de dienst Omgeving van dinsdag tot en met zaterdag tussen 9 uur en 12 uur en op donderdagavond tussen 16u en 19u

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezwaren kunnen:

  1. schriftelijk via een beveiligde zending worden ingediend t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Aen den Hoorn 1 te 3440 Zoutleeuw

  2. via e-mail ingediend worden op omgeving@zoutleeuw.be.