Zonevreemde woningen of gebouwen

Bookmark and Share

Ruimtelijke ordening

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 30
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

Voor zonevreemde woningen of gebouwen is er de jongste jaren heel wat veranderd. Zo kunnen zonevreemde woningen in de meeste gevallen zelfs herbouwd worden en dat op minstens driekwart van de oppervlakte van de bestaande woning. Het maximum volume na verbouwing of uitbreiding bedraagt 1000 m³. Dergelijke aanvragen om een stedenbouwkundige vergunning moeten getoetst worden aan artikel 4.4.10 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003 zijn er tevens een aantal toelaatbare functiewijzigingen mogelijk voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone.

Meer informatie via website Vlaamse Gemeenschap

Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning.

Hoofdstuk 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, is ook van toepassing op zonevreemde woningen. Dat betekent dat er ook bij zonevreemde woningen een aantal dingen mogelijk worden die voorheen niet konden zoals bv. een tuinhuis, carport, berging, ... bijplaatsen in de achtertuin zonder dat daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Lel wel op de voorwaarden : indien er reeds een ander vrijstaand bijgebouw aanwezig is de oppervlakte in mindering brengen (maximum 40 m² bijgebouw(en) in het totaal en maximum 3 m hoog) en minimum 1 m van de perceelsgrens. Zo kan er bv. een openluchtzwembad (max. 1,50 m hoog) geplaatst worden (max. 80 m² niet overdekte constructies in de achtertuin).

Raadpleeg voor alle zekerheid het genoemde besluit onder de rubriek "stedenbouwkundige vergunning en vrijstelling" of neem contact op met onze dienst ruimtelijke ordening.

Om in een zonevreemde woning sommige functies complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie en vrije beroepen uit te oefenen moet men steeds een stedenbouwkundige vergunning aanvragen en moet aan alle van de volgende vereisten voldaan zijn:
1° het woongebouw is gelegen in een agrarisch gebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied; 2° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 3° de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter begrepen in het maximale volume van 1000 m³ voor zonevreemde woningen bij herbouw; 4° de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen.

Zonevreemde woningen in Zoutleeuw.

Onderstaande lijst bevat alle zonevreemde woningen onder Zoutleeuw per kadastrale afdeling :  

Opmerking!

Deze lijsten zijn zo volledig mogelijk. Hoevegebouwen gelegen in een agrarisch gebied komen niet voor op deze lijsten. Indien de landbouwactiviteit stopt, worden de woningen bij deze hoevegebouwen uiteraard ook beschouwd als zonevreemde woningen. Voor een aantal woningen kan er echter geen uitsluitsel gegeven worden indien deze gelegen zijn op de grens van een woongebied met een agrarisch gebied. Wij beschikken immers niet altijd over de correcte begrenzing van de woonzones op perceelsniveau. In dergelijke gevallen dienen wij deze informatie op te vragen bij de bevoegde diensten in Leuven of Brussel. Dus als een bepaalde woning waarover twijfel bestaat, niet zou voorkomen op de lijsten is het best om onze dienst te contacteren. Wij vragen de correcte begrenzing voor u op.