Ontvoogdingsvoorwaarden

Bookmark and Share

Plannenregister.

Het plannenregister van de stad Zoutleeuw werd conform verklaard bij ministerieel besluit van 21 juni 2005 en gepubliceerd in het staatsblad op 21 september 2006, pagina 48753.

Uittreksels uit het plannenregister worden afgeleverd aan 75 euro per perceel.

Vergunningenregister.

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft het ontwerp van vergunningenregister van de stad Zoutleeuw, in toepassing van art. 191 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gunstig beoordeeld bij verslag van 3 mei 2006. Het vergunningenregister werd vastgesteld door het schepencollege in zitting van 01 juni 2006 en gepubliceerd in het staatsblad op 21 september 2006, pagina 48753.

Uittreksels uit het vergunningenregister worden afgeleverd aan 75 euro per perceel.

Stedenbouwkundig ambtenaar.

Sinds 2003 is dhr. Johan Thomas stedenbouwkundig ambtenaar voor de stad Zoutleeuw.

Inventaris onbebouwde percelen.

De stad beschikt eveneens over een goedgekeurde en gedigitaliseerde inventaris van alle onbebouwde percelen, die continu wordt bijgewerkt.