Nuttige adressen en telefoonnummers

Bookmark and Share

Hier zijn allerlei nuttige adressen en telefoonnummers te vinden zoals Ruimte & Erfgoed, Afdeling Wegen en Verkeer, Onroerend Erfgoed, Architecten in Zoutleeuw, Departement Landbouw en Visserij, Provinciebestuur, Kadaster, IWM, PBE, RIOBRA, Brandweer, ...

Raadpleeg de lijst met nuttige adressen en telefoonnummers.