Stedenbouwkundig uittreksel

Bookmark and Share

Ruimtelijke ordening

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 30
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

Wilt u de zonering en de voorschriften van een perceel kennen? Bent u geïnteresseerd in de lijst van verleende stedenbouwkundige vergunningen op een bepaald perceel? Wilt u een onderhandse akte van verkoop opstellen of wilt u publiciteit voeren voor de verkoop van een onroerend goed. Vraag dan een stedenbouwkundig uittreksel aan.

1. Wat is een stedenbouwkundig uittreksel?

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister.

Het uittreksel uit het vegunningenregister is een samenvatting van de gegevens over de stedenbouwkundige vergunningssituatie voor de kadastrale percelen waarvoor de aanvraag werd ingediend. In dit uittreksel staan ook de vastgestelde bouwovertredingen vermeld.

Het uittreksel uit het plannenregister geeft u informatie over de zonering en de voorschriften van een perceel en geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen, ...) die van kracht zijn op een bepaald perceel. Aan deze instrumenten zijn voorschriften gekoppeld, waar u rekening dient mee te houden indien u op dit perceel een project wil realiseren.

2. Hoe kunt u een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen?

Een schriftelijke aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel kan gebeuren via e-mail, fax of post.

3. Prijs voor het aanleveren van dit document

De retributie voor een stedenbouwkundig uittreksel bedraagt 75 euro per aangevraagd perceel voor een uittreksel uit het vergunningenregister en 75 euro per perceel voor een uittreksel uit het plannenregister, indien beide samen worden aangevraagd 125 euro per perceel. U ontvangt een overschrijving met een gestructureerde mededeling. Vermeld deze gestructureerde mededeling zeker bij uw betaling.

4. Termijn voor het aanleveren van dit document

U ontvangt het uittreksel binnen de 30 dagen.

5. Geldigheid

Het stedenbouwkundig uittreksel is een momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag. Indien u dit uittreksel gebruikt bij verhandeling van vastgoed mag het niet ouder zijn dan 1 jaar.