Verkoop onroerend goed

Bookmark and Share

Ruimtelijke ordening

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 30
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

Wilt u een onroerend goed verkopen of verhuren voor meer dan negen jaar en daar publiciteit rond voeren, dan moet u rekening houden met de informatieverplichting die wordt opgelegd door de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.

1. Verruimde informatieplicht bij publiciteit

De informatieplicht zorgt ervoor dat kandidaat-kopers zo goed mogelijk worden ingelicht over een onroerend goed. Deze plicht geldt daarom niet enkel voor professionelen (notaris, vastgoedmakelaar, ...) maar ook voor iedereen die zelf zijn woning wil verkopen.

Bij het voeren van publiciteit moet u, om aan de informatieplicht te voldoen, een aantal zaken vernoemen. Al deze gegevens zijn opgenomen in het stedenbouwkundig uittreksel.

2. De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.

Art. 5.2.6. Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de eigendomsoverdacht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, vermeldt in de hieraan verbonden publiciteit:

  1. of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
  2. de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister;
  3. of er voor het goed een dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 en iedere in de zaak gewezen beslissing;
  4. of er op het goed een voorkooprecht rust, in de zin van artikel 2.4.1;
  5. of voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;
  6. of het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2°, voor de overdracht verplichte as-builtattest is uitgereikt en gevalideerd.

Indien voor deze informatie een stedenbouwkundig uittreksel, zoals bedoeld in artikel 5.2.7, moet worden opgevraagd, kan publiciteit gevoerd worden van zodra dit uittreksel is aangevraagd. Andere vermeldingen zijn slechts toegestaan voor zover zij de ontvanger van de informatie niet misleiden omtrent de stedenbouwkundige status van het goed.

3. Gebruik van afkortingen in advertenties

Voor een advertentie op het intrnet gebruikt u geen afkortingen. Voor het opmaken van uw advertentie in de geschreven pers (waar u doorgaans per leter moet betalen) mag u gebruik maken van volgende afkortingen:

Vg

Vergunning uitgereikt

Gvg

Geen vergunning uitgereikt

Wg

Woongebied

Wche

Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde

Wug

Woonuitbreidingsgebied

Iab

Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen

Ag

Agrarisch gebied

Lwag

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Bg

Bosgebied

Ng

Natuurgebied

Pg

Parkgebied

Dv

Dagvaarding uitgebracht

Gdv

Geen dagvaarding uitgebracht

Vkr

Verkooprecht ruimtelijk ordening aanwezig

Gvkr

Geen verkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Vv

Verkavelingsvergunning

Gvv

Geen verkavelingsvergunning