Best Wonen tussen zoet en zout

logo-woonloket (1)

Zoutleeuw, Tienen en Geetbets zijn een intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Best Wonen tussen zoet & zout’ aangegaan. Met dit project wil men werk maken van een gecoördineerd en doeltreffend lokaal woonbeleid.

Hierbij staan vijf doelstellingen centraal:

  • het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen
  • het organiseren van woonoverleg met de verschillende woonactoren
  • het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening aan de burger
  • het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
  • het nemen van initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen.

In functie van de realisatie van deze doelstellingen zal er o.m. concreet werk gemaakt worden van initiatieven om de leegstand en verkrotting aan te pakken. Duurzaam (ver)bouwen en rationeel energieverbruik zullen worden aangemoedigd en er wordt gekeken naar een optimalisering van het conformiteitsattest.

Het eerste resultaat van de samenwerking op vlak van wonen tussen Tienen en Zoutleeuw is de oprichting van het wooninfopunt. Hier kan je terecht met al je vragen over wonen in de breedste zin van het woord. Als huurder, verhuurder of eigenaar krijg je er gratis deskundig advies en ondersteuning in het ruime woonveld. Dit kan gaan over premies en fiscale voordelen bij renovatie, levenslang en aanpasbaar wonen, sociaal lenen en huren, de energielening, woningkwaliteitsonderzoek enz… Voor iedere woonvraag zoeken wij een gepast antwoord. Hiervoor wordt samengewerkt met o.a. andere stedelijke diensten, provinciale en Vlaamse overheden. Er zijn ook doorverwijsstructuren opgezet met onder meer het OCMW, SVK, SHM… om de inwoners maximaal te ondersteunen bij hun woonvragen .

In de stad Zoutleeuw ging dit wooninfopunt op 12 mei officieel van start.

Concreet betekent dit dat er vanaf mei iedere vrijdag- en zaterdagvoormiddag een woonconsulent ter beschikking van de inwoners staat. Op vrijdagnamiddag kan je er ook op afspraak terecht. Het wooninfopunt bevindt zich op de dienst omgeving.

De inwoners van Zoutleeuw die niet kunnen langskomen tijdens deze spreekuren, kunnen ook vrijblijvend terecht voor informatie, advies of begeleiding in het wooninfopunt van Tienen of Geetbets. Daarnaast is er steeds de mogelijkheid om een afspraak te maken. Voor wie minder mobiel is, kan ook een huisbezoek geregeld worden.

In beide wooninfopunten helpen onze deskundige woonconsulenten Tilly Taes, Gwendoline Mertens en Lothar Peetermans u verder.

Voor technische vragen kan u altijd terecht bij onze technisch deskundige Anke Meus via anke.meus@tienen.be, 016 80 57 45 of 0498 92 57 19

Liliane Vanhelden is de projectcoördinator.

Openingsuren Zoutleeuw:
Stadhuis, Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw
(vrijdag: GSM 0498 92 57 16 – zaterdag: T. 011 94 90 33)
wooninfopunt@zoutleeuw.be

Voormiddag

Namiddag

Avond

Vrijdag

9.00-12.00u

Op afspraak

/

Zaterdag

9.00-12.00u

/

/

Openingsuren Tienen:
Stadhuis, 1ste verdiep, Grote Markt 27, 3300 Tienen
(T. 016 80 57 71 – GSM 0498 92 57 16)

wooninfopunt@tienen.be

Voormiddag

Namiddag

Avond

Maandag

/

/

/

Dinsdag

8.30-12.30u

14-16u

18-20u

Woensdag

8.30-12.30u

14-16u

/

Donderdag

8.30-12.30u

/

/

Vrijdag

/

/

/

(Tijdens de maanden juli en augustus in Tienen enkel open van 8.30-12.30u en op dinsdag van 18-20u)

Openingsuren Geetbets:
Gemeentehuis, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets
(T: 011 58 65 00)
wooninfopunt@geetbets.be

Voormiddag

Namiddag

Woensdag

Op afspraak

14-16u

Meer info:

Aanverwante onderwerpen