Gem RUP Voorzieningenpool 2012 en 2016

Bookmark and Share

Situering:

Dit RUP is gesitueerd in het gebied ten noord-oosten van de stadskern tussen de Budingenweg en de Ossenwegstraat en aan de Sint-Truidensesteenweg.

Korte Inhoud:

Dit RUP bestaat uit 3 deelgebieden,

  • Diesterpoort, op de voormalige terreinen van het gemeenschapsonderwijs Leeuwerveld, hier wordt voorzien in wonen en een project m.b.t. opvangen van personen met een niet aangeboren fysiek handicap.
  • Groene spil, een uitbreiding van het bestaande stadspark met meer ruimte voor recreatieve nevenvoorzieningen.
  • Truiderpoort, project Aen den Hoorn (handel-wonen-stadsdiensten), een randparking, uitbreiding voor IWM en ruimte voor het huisvesten van woningen voor specifieke doelgroepen (rust- en verzorgingstehuis, serviceflats, assistentiewoningen, ...).

waarbij het herstel van de vesten in combinatie met waterbuffering een centrale rol spelen

Status:

Na de startnota werd besloten om het GemRUP in 2 delen op te splitsen. De procedure is volledig doorlopen.Technum-Tractebel (Creosum) was opdrachthouder/ontwerper samen met de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Aanverwante documenten:

GemRUP Voorzieningenpool deel 1: Aen den Hoorn, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van 03 juli 2012

GemRUP Voorzieningenpool deel 2: Ravelijn, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 maart 2016