Gem RUP Budingen Dorp 2008 (stopgezet)

Bookmark and Share

Situering en bondige inhoud

Het RUP is gesitueerd in Budingen en beoogt de mogelijke verdichting van Budingen Dorp tussen de Ijzerenweg en het kerkplein, waarbij getracht wordt om t.h.v. de Linterseweg t.h.v. de school het open landschap en zicht op de Getevallei te bewaren (door het ruilen van landbouwgronden en bouwgronden). Tevens zal het voormalige stationsplein een een herbestemming krijgen als zone voor gemeenschapsvoorziening/zachte recreatie (voor parking, speeltuintje, ...).

Status

De scenario's bleken financieel niet haalbaar omwille van planbaten en planschade. Het dossier werd stopgezet.

Documenten

Er is een op dit ogenblik enkel een werknota ter beschikking

Bocht Journee inrichtinsgvoorstel