OCMW

OCMW

Prins Leopoldplaats 3
3440 Zoutleeuw
T 011 78 92 10

Het Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn heeft als taak om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  Iedere inwoner van de stad kan er terecht voor hulp of informatie.  De dienstverlening gebeurt met respect voor politieke, ideologisch en godsdienstige overtuiging, afkomst, geslacht, huidskleur en nationaliteit.

Deze algemene beginselverklaring en opdracht kent haar uitwerking in een uitgebreide hulp- en dienstverlening.

Je kan er terecht voor gratis advies van een juridische dienst elke 1ste dinsdag van de maand van 16u30 tot 17u30, uitgezonderd juli en augustus.

IMG_5968
Klik om te vergroten

Sociale dienst

Hier kan je terecht voor allerlei vragen en problemen.  Indien je verplaatsingsmoeilijkheden heb, komt de maatschappelijke werker aan huis.  In geval het OCMW niet zelf voor een oplossing kan zorgen, wordt er doorverwezen naar een aangepaste hulpverlening.

Maatschappelijke werkers :

Greta Reekmans

Tel.: 011 78 92 11

Anja Bergé

Tel.: 011 78 92 12

Veerle Knops

Tel.: 011 78 92 13

Woonzorgcentrum OCMW

Contactgegevens

Woonzorgcentrum De Vesten

Vestendreef 1, 3440 Zoutleeuw

Maatschappelijk werkster Greta Reekmans

Tel.: 011 78 92 11

Mail

Thuiszorgdiensten

Warme maaltijden aan huis

Voor alle personen en gezinnen die niet of onvoldoende in staat zijn hun maaltijden te bereiden.  De warme maaltijden worden aan huis bezorgd van maandag tot zaterdag.  De bijdrage per maaltijd wordt berekend aan de hand van de inkomsten. 

Poetshulp en gezinshulp

Bejaarden, gehandicapten, zieken, gezinnen of alleenstaanden die niet meer in de mogelijkheid verkeren om zelf hun huishoudelijk werk te doen, kunnen poets- en gezinshulp aanvragen.  Een maatschappelijk werker komt op huisbezoek om de omvang van de hulp die je nodig hebt te bepalen en berekent de bijdrage aan de inkomsten van de gezinstoestand.