Inburgering: Zoutleeuw gaat er voor!!

Bookmark and Share

INBUR_VLAB_HEX

Het Onthaalbureau INBURGERING Vlaams-Brabant voert het Vlaamse inburgeringsbeleid uit in de provincie. Het doel is mensen van buitenlandse origine te stimuleren tot een volwaardig participatie in de Vlaamse samenleving. Het Onthaalbureau INBURGERING maakt de nieuwe burgers wegwijs en zet daarbij volop in op zelfredzaamheid. 

Het Onthaalbureau INBURGERING is er voor verschillende groepen, bijvoorbeeld:

  • voor wie nog niet lang in België woont
  • voor wie al langer dan een jaar in België verblijft en van buitenlandse oorsprong is
  • voor Belgen geboren in het buitenland waarvan minstens één van de ouders niet in België geboren is.

Ben je Nieuw in Vlaanderen?

Het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant helpt je om je thuis te voelen! 

Wat bieden wij?

  • een cursus Maatschappelijke Oriëntatie:
    Hier leer je wat je nog niet kan of weet over het gewone leven in Vlaanderen. Je leert de gewoonten, regels en wetten van de Vlaamse democratische samenleving beter kennen.
    Ook kan je er terecht met jouw vragen over werken, een goede opleiding vinden, de zorg voor de kinderen, mobiliteit, wonen, gezondheidszorg en cultuur. Je kan ideeën en ervaringen uitwisselen met anderen.
  • een begeleider die jou helpt in een taal die je begrijpt. Deze begeleider helpt je op weg om hier in Vlaanderen een interessant leven uit te bouwen.
  • een cursus Nederlands

Waar en wanneer?

Het Onthaalbureau INBURGERING Vlaams-Brabant heeft kantoren, verspreid over de hele provincie. Vanuit Zoutleeuw zijn de best bereikbare kantoren deze van:

Tienen

Veldbornstraat 1

013-31 54 54

Open op maandag van 9 tot 12 uur

Leuven

Ladeuzeplein 17

016-47 43 11

Open op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur

op dinsdag doorlopend van 13 tot 19.30 uur

Diest

Veemarkt 4

013-31 54 54

Open op vrijdag van 9 tot 12 uur

op dinsdag van 13 tot 16 uur en, enkel op afspraak, ook van 16 tot 19 uur

Meer info op de website

www.vlaamsbrabant.inburgering.be

Prijs?

Gratis. Je krijgt ook terugbetaling van kosten in het kader van het vormingsprogramma van inburgering: openbaar vervoer, kinderopvang, cursusmateriaal.