Gelijke kansenbeleid

Bookmark and Share

Ondanks alle verdragen, wetten en decreten waarin de gelijkheid van alle burgers staat ingeschreven, ondanks het feit dat in Europa de gelijkheid in rechte overal verworven is, zijn ‘gelijke kansen’ nog lang geen realiteit voor iedereen. Ook in Vlaanderen niet.

Achterstellingsmechanismen en discriminaties zorgen er nog steeds voor dat mensen of groepen van mensen ongelijk behandeld worden en niet de kansen krijgen om volwaardig te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven.

Het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil deze achterstellingsmechanismen tegengaan.

Info: 'Gelijke kansen in Vlaanderen'.

Unia regio Leuven:

Op 22 februari kreeg het Meldpunt Discriminatie in onze regio een nieuwe naam : Unia regio Leuven. Unia regio Leuven is een lokale antenne van Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. In Leuven bestaan we sinds 2008.

Onze opdrachten zijn:

- Beantwoorden van vragen over discriminatie en racisme

- Behandelen van meldingen over discriminatie en racisme

- Informeren, sensibiliseren en vormen van zowel burgers als het middenveld

- Lokale actoren adviseren en beleidsaanbevelingen doen aan de lokale politiek

Het Vlaamse beleid wil, in samenwerking met de 13 centrumsteden, discriminatie aanpakken via een gebiedsdekkend systeem. Elke Vlaamse centrumstad kreeg een bedieningsgebied toegewezen en de opdracht om de uitbouw van een kwaliteitsvolle dienstverlening te onderzoeken.

Al wie een klacht heeft rond discriminatie op grond van gender, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand of handicap, leeftijd en etniciteit in de verschillende Vlaamse bevoegdheidsdomeinen kan bij één van de meldpunten discriminatie terecht.

Unia Regio Leuven

logo_cavaria_hires
Klik om te vergroten

Diestsesteenweg 104 F, 3010 Leuven. Telefoon: 016 27 26 00 e-mail: leuven@unia.be

Web Info: UNIA en lokale contactpunten

artikel: Meldpunt Discriminatie wordt Unia regio Leuven.

Hulp en infolijn

Meldpunten discriminatie

Idahot gemeenten

Meer info over IDAHOT Gemeenten

2016 02 17 2 regenboogvlag
Klik om te vergroten

Regenboogvlag Passant