Sociale huisvesting

IGS Wonen tussen Zoet & Zout

Het lokale woonbeleid is niet meer weg te denken in het hedendaagse gemeentelijke beleid. Om dit zo goed mogelijk uit te bouwen, sloegen Tienen en Zoutleeuw de handen in elkaar. Ze dienden een aanvraag in voor een ‘intergemeentelijk samenwerkingsverband wonen’ (IGS) bij het Vlaams Gewest.

Met het IGS willen Tienen en Zoutleeuw werk maken van een gecoördineerd en doeltreffend lokaal woonbeleid. Hierbij staan er vier doelstellingen centraal:

  • het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen;
  • het organiseren van woonoverleg;
  • het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening aan de burger;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

Meer info: