bewijs van inschrijving

Bookmark and Share

Bevolking

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 10
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. za.: 09u - 12u

wo.: 13u - 16u

do.: 16u - 19u 

Wat?

Dit attest bewijst dat een inwoner op een bepaald adres staat ingeschreven en vanaf wanneer.

Wie kan deze bekomen?

De betrokkene zelf die ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente

Derden:  Rekeninghoudende met de wet op de privacy springen de ambtenaren erg voorzichtig om met die informatie. Adressen of andere persoonlijke gegevens worden bijvoorbeeld niet meer doorgegeven, behalve in de gevallen die door de wet zijn voorgeschreven of toegelaten, ( advocaten, notarissen,…).
Wanneer u meent aanspraak te kunnen maken op bepaalde inlichtingen stuurt u uw aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen. Vermeld wel de wettelijke basis waarop u steunt om aanspraak te kunnen maken op de inlichting.