Attest van hoofdverblijfplaats

Bookmark and Share

Bevolking

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 10
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. za.: 09u - 12u

wo.: 13u - 16u

do.: 16u - 19u 

Wat?

dit attest bewijst dat een inwoner op een bepaald adres staat ingeschreven en vanaf wanneer.

Wie kan deze bekomen?


De betrokkene zelf die ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente

Derden:  Rekeninghoudende met de wet op de privacy springen de ambtenaren erg voorzichtig om met die informatie. Adressen of andere persoonlijke gegevens worden bijvoorbeeld niet meer doorgegeven, behalve in de gevallen die door de wet zijn voorgeschreven of toegelaten, ( advocaten, notarissen,…).
Wanneer u meent aanspraak te kunnen maken op bepaalde inlichtingen stuurt u uw aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen. Vermeld wel de wettelijke basis waarop u steunt om aanspraak te kunnen maken op de inlichting.

Digitaal aanvragen via Mijn Dossier: 

Mijn DOSSIER is de toepassing waarmee u uw persoonlijk dossier in het Rijksregister kan raadplegen.

Met de toepassing Mijn DOSSIER bespaart u tijd en geld!

Dankzij Mijn DOSSIER kan u:

  • uw in het Rijksregister geregistreerde gegevens nakijken,
  • fouten signaleren,
  • uw contactgegevens meedelen,
  • controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden,
  • elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar u zich ook bevindt.

Hoe werkt de toepassing?

Om toegang te krijgen tot de toepassing Mijn DOSSIER, moet u eerst een kaartlezer installeren met de gepaste software:

https://eid.belgium.be/nl

Daarna krijgt u toegang tot Mijn DOSSIER door middel van uw eID en uw PIN-code op de site https://mijndossier.rrn.fgov.be/. Om uw identiteit te controleren, wordt uw PIN-code gevraagd.

Voor meer informatie over de toepassing Mijn DOSSIER, kan u terecht bij de Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking:

Helpdesk Belpic

Tel.: 02 518 21 16 - helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be