reispas = paspoort

Bookmark and Share

Bevolking

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 10
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. za.: 09u - 12u

wo.: 13u - 16u

do.: 16u - 19u 

Wie?

Alle aanvragen moeten strikt persoonlijk gebeuren.

Wat?

de paspoorten  afgeleverd door de gemeente voor personen van +18 jaar hebben  een geldigheidsduur van 7 jaar. Bovendien zullen alle nieuwe afgeleverde paspoorten voorzien zijn van een chip die o.a. biometrische gegevens bevat.

De paspoorten afgeleverd door de stad Zoutleeuw kunnen via een gewone procedure of via een spoedprocedure aangevraagd worden.

Wat meebrengen?

Om een nieuw paspoort te bekomen brengt u altijd het volgende mee :

een pasfoto van goede kwaliteit met een egaal witte achtergrond en in vooraanzicht (noteer op de achterzijde uw naam)

  • uw vorig paspoort (of een bewijs van verlies of diefstal)

 zie verder “prijstabel”

meer info : www.diplomatie.be

Procedures

Gewone procedure

De aanvraag gebeurt op de dienst bevolking.
U betaalt  € 74.00 voor een paspoort voor zeven jaar. Uw aanvraag wordt afgehaald door het nationaal verwerkingscentrum, dat het nieuwe paspoort aanmaakt.
Deze procedure duurt ongeveer 10 dagen.

Spoedprocedure

De aanvragen gebeuren eveneens via de dienst bevolking. U betaalt € 249.00 voor een paspoort voor zeven jaar. De wachttijd is twee werkdagen.
De spoedprocedure duurt 2 werkdagen.

Noodprocedure: humanitaire redenen (ongeval, overlijden familie in het buitenland, ...)

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft hiervoor een voorlopig paspoort af. Dit document moet u rechtstreeks bij de Federale Overheidsdienst aanvragen, dus niet via de dienst bevolking. Het is beperkt in duur (reisperiode), in bestemming en kan niet worden verlengd.

Voor meer info:
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Dienst Paspoorten en Visa
tel. 02 501 83 52, 02 501 85 26, 02 501 83 26, 02 501 88 26
buiten de diensturen: tel. 02 501 81 11

Paspoorten voor kinderen en jongeren

Sinds 1 september 1999 moeten alle kinderen een eigen paspoort hebben als zij naar een land reizen waar een internationaal paspoort is vereist (soms is ook een visum vereist). Ook een paspoort voor kinderen heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

De normale procedure duurt ongeveer 10 dagen en de spoedprocedure twee werkdagen. Ook kinderen en jongeren doen hun aanvraag persoonlijk, vergezeld van de persoon die het ouderlijke gezag uitoefent (vader, moeder of voogd), op de dienst bevolking.

Goede raad

Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen, raadpleeg eerst de dienst.
Wij raden u aan tijdig uw paspoort aan te vragen en erop toe te zien dat uw paspoort nog voldoende geldigheidsduur heeft bij terugkeer.

Prijstabel

Kinderen/jongeren 0-18

Volwassenen

Prijs normaal

€ 35,00

€ 74.00

Prijs spoed

€ 210,00

€ 249.00

Geldigheidsduur

5 jaar (kinderen en jongeren tot 18 jaar)

7 jaar (vanaf de leeftijd van 18 jaar)

Betalingen

gebeuren contant of met bancontact

Paspoort met chip

De nieuwe internationale voorschriften inzake de beveiliging van reisdocumenten bevelen de invoering van biometrische identificatiekenmerken aan, waardoor een betrouwbare link wordt gelegd tussen het  document en de houder ervan.

Begin 2005 zal elk paspoort voorzien zijn van een chip. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de eisen die de Verenigde Staten stellen aan de landen die willen in aanmerking komen voor deelname aan het Visa Waiver Program.

De gegevens die op de chip worden opgeslagen zijn de persoonsgegevens, de handtekening, de foto en gezichtsherkenning als biometrisch kenmerk.