identiteitskaart (elektronisch) vanaf 12 jaar

Bookmark and Share

Bevolking

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 10
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. za.: 09u - 12u

wo.: 13u - 16u

do.: 16u - 19u 

Wie?

Iedere Belg die ten minste 12 jaar oud is en ingeschreven in het bevolkingsregister moet een identiteitskaart bezitten. De kaart wordt uitgereikt aan de inwoners van Zoutleeuw:

  • van wie de identiteitskaart aan vernieuwing toe is;
  • op de leeftijd van 12 jaar;
  • bij verlies, diefstal of beschadiging van de identiteitskaart;
  • bij niet gelijkende foto;
  • wanneer naam, voornaam of geslacht wijzigt;
  • bij vrijwillige aanvraag;

Wat?

Sinds 6 januari 2005 is het project ‘elektronische identiteitskaart’ in uitvoering.
Op de kaart staan uw foto, naam en voornamen, geslacht, nationaliteit, geboorteplaats en geboortedatum, plaats van afgifte, geldigheidsduur, kaartnummer, rijksregisternummer en handtekening van de houder en de gemeentelijke ambtenaar. Al deze gegevens zullen met het blote oog zichtbaar zijn.
De elektronisch leesbare informatie is dezelfde als de informatie die met het blote oog leesbaar is aangevuld met vermeldingen opgelegd door de wetten, identiteits- en handtekeningscertificaten, identiteits- en handtekeningssleutels, informatie nodig voor de authentificatie van de kaart en voor de beveiliging van de elektronisch leesbare gegevens.
De elektronische handtekening is voorzien, deze is rechtsgeldig en heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

Het dragen ervan is verplicht vanaf 15 jaar.

Wat meebrengen?

U komt persoonlijk met de volgende documenten:

  • uw uitnodiging
  • een pasfoto
  • uw huidige identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal
  • u betaalt contant:  € 19

Kostprijs en leveringstermijnen

Aanvraagprocedure Leveringstermijn Prijs

Normale procedure

2 a 3 weken

 19 euro

Spoedprocedure

dag +2 = 3 werkdagen

 87 euro

Extreme spoedprocedure

dag + 1 = 2 werkdagen

130.60 euro

Zelf af te halen in Brussel

  95,70 euro

Wat zijn de stappen?

U wordt uitgenodigd door de dienst bevolking en komt persoonlijk.
of u bent u in het bezit van een bijna ongeldige identiteitskaart. dan komt u op eigen initiatief naar de dienst bevolking om een nieuwe kaart aan te vragen.

Sedert de invoering van de elektronische versie van de identiteitskaart op 6 januari 2005 moet de kaart bij aflevering geactiveerd worden. Dit gebeurt aan de hand van codes. Deze codes worden u door de firma Zetes, die de identiteitskaarten produceert, per post opgestuurd. Na ontvangst biedt u zich aan op de bevolkingsdienst voor het afhalen en activeren van uw identiteitskaart.

Ingeval u deze codes niet mocht ontvangen hebben of ingeval van verlies kan de bevolkingsdienst nieuwe codes aanvragen . Deze aanvraag kan ook via het e-loket.

Wat te doen bij verlies of diefstal?

Heeft u een elektronische identiteitskaart dan kan u bij verlies terecht bij de dienst bevolking en in geval van diefstal moet u aangifte doen bij de politie.  Buiten de diensturen zal bij Binnenlandse Zaken een helpdesk 24 uur op 24 uur bereikbaar zijn op het gratis nummer van DOCSTOP 00800 21 23 21 23 of naar +32 2 518 21 23 (als het 00800-nummer niet bereikbaar is).

Indien u meer informatie wenst betreffende de elektronische identiteitskaart kan u terecht bij www.rijksregister.fgov.be waarna u klikt op bevolking.