adreswijziging

Bookmark and Share

Bevolking

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 10
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. za.: 09u - 12u

wo.: 13u - 16u

do.: 16u - 19u 

Aankomst of verhuis binnen de gemeente

Wanneer u in Zoutleeuw komt wonen of verhuist binnen onze gemeente, moet u hiervan aangifte doen binnen de 14 dagen.
De referentiepersoon (het gezinshoofd) of een meerderjarig lid van het gezin doet de aangifte.

Wie

Iedereen die zich in Zoutleeuw vestigt of gevestigd heeft. Bij adreswijziging van een minderjarige moet deze bijgestaan worden door diegene die het gezag over hem uitoefent.

Wat moet ik meebrengen?

  • Identiteitskaart van elk lid van het gezin (ook identiteitsbewijs of kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar)
  • Indien er een gerechtelijke beslissing bestaat inzake het hoederecht over de niet-ontvoogde minderjarige zal daarvan een afschrift gevraagd worden.
  • Als men zich inschrijft op een adres waar reeds een andere persoon staat ingeschreven, dient deze laatste voor akkoord te ondertekenen op de aangifte.

Wat zijn de stappen?

Er wordt bij de dienst onmiddellijk nota genomen van de aangifte.
Na woonstcontrole door de wijkagent volgt de definitief inschrijving. Alle gezinsleden worden uitgenodigd op de dienst bevolking.
Indien u reeds een elektronische identiteitskaart bezit, meldt u zich dan hiermee aan (samen met  pin- en pukcode). De identiteitskaart zal aangepast worden.
De bevolkingsdienst verwittigt de gemeente van herkomst, die daarna het persoonlijk dossier opstuurt waarin de persoonsgegevens opgenomen zijn zoals het bezit van een rijbewijs, mogelijk strafblad enz.

Voor onze nieuwe inwoners is er per gezin een onthaalbrochure voorzien.

Hoofdverblijfplaats niet wijzigen

ingeval van tijdelijke afwezigheid uit uw woonst.

Dit zijn voornamelijk :

  • personen die verblijven in een verpleeginrichting of rusthuis;
  • beroepsmilitairen;
  • studenten;
  • gedetineerden;
  • diplomaten;
  • en personen die omwille van studie- of zakenreizen, gezondheidsredenen, voor toerisme of beroepsredenen maximum 1 jaar afwezig zijn uit de gemeente.

Vertrek naar andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente, moet u zich aanmelden op de dienst bevolking van de nieuwe gemeente.

Vertrek naar buitenland

Verhuist u naar het buitenland dan moet u dit bij ons melden, zo dicht mogelijk bij de datum van vertrek.

Goed om weten: Inschrijvingsbewijs voertuig

Voortaan moet je na een verhuis niet meer op het gemeente- of stadhuis langsgaan om het papieren inschrijvingsbewijs van je voertuig te laten aanpassen met je nieuwe adres. Wanneer je je verhuis aangeeft bij je nieuwe gemeente, wordt je adres automatisch aangepast in de
databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Je oude adres blijft gewoon op je papieren inschrijvingsbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten consulteren. Een mooie vereenvoudiging dus voor de burger en voor de gemeentelijke administraties, en een grotere nauwkeurigheid voor de controlediensten.