verbintenis tot tenlasteneming

Bookmark and Share

Bevolking

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 10
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. za.: 09u - 12u

wo.: 13u - 16u

do.: 16u - 19u 

Visumplichtige buitenlanders

Bij het indienen van hun visumaanvraag moeten zij een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen.
De persoon die de verbintenis ondertekent moet de Belgische nationaliteit bezitten of gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbepaalde duur in België te verblijven.
Hij moet bovendien bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken.
Aan de hand van de identiteitskaart moet de handtekening van de garant gewettigd worden bij het gemeentebestuur van de woonplaats.
Indien het om een toeristenvisum gaat, moet er tevens een kopie van de identiteitskaart en een kopie van de loonfiche door de garant worden bijgevoegd.

Niet-visumplichtige buitenlanders

Wanneer de buitenlander niet visumplichtig is, moet de verbintenis tot tenlasteneming eerst goedgekeurd worden door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Het gemeentebestuur wettigt aan de hand van de identiteitskaart de handtekening van de garant.
Bij de aanvraag moet er een attest “samenstelling van het gezin” gevoegd worden samen met een kopie van de identiteitskaart en van de loonstroken van de laatste drie maanden.

Kostprijs 

gratis