wettelijk samenwonen

Bookmark and Share

Burgerlijke stand

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 16
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. vr.: 09u - 12u

do.: 16u - 19u

Wat

U woont een tijdje samen met uw partner (hetero of homo) en wenst deze samenwoning officieel te laten vastleggen. Dat kan.

De wet van 13 november 1998 voorziet de mogelijkheid tot wettelijke samenwoning. Het is de bedoeling om ook voor niet-gehuwde samenwonenden een aantal rechten en plichten te voorzien die enigszins vergelijkbaar zijn met deze binnen een huwelijk. Ook twee vrienden of een broer en een zus die samen een huis delen, kunnen dit juridisch laten vastleggen.

Deze handelen o.a. over het bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de onroerende goederen enz.

Aanvraagprocedure

U dient een gemeenschappelijke verklaring af te leggen bij de afdeling burgerzaken.

Deze verklaring moet bevatten:

 • de datum van de verklaring;
 • naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en handtekening van beide partners;
 • de gemeenschappelijke woonplaats;
 • de vermelding van de wil van beiden om wettelijk samen te wonen;
 • de vermelding dat u beiden vooraf kennis nam van de inhoud van art. 1475-1479 burg.wetboek (document wordt u overhandigd);
 • eventueel de melding van het bestaan van een authentieke notariële akte die de wettelijke samenwoning naar goeddunken regelt. In een dergelijke akte kunnen meer afspraken of meer details worden vastgelegd. Daarin kan je bijvoorbeeld laten opnemen hoeveel elke partner maandelijks aan het huishoudbudget bijdraagt en wat er met de gezamenlijke goederen gebeurt wanneer één van beide partners overlijdt. Hiervoor dient u zich wel bij een notaris aan te bieden. Een dergelijke akte is niet verplicht.

U krijgt een ontvangstbewijs van uw aangifte. Tegelijk wordt het bestaan van de wettelijke samenwoning ingegeven in het bevolkingsregister.

Deze registratie heeft wel een deel rechten en plichten tot gevolg (zie art. 147 1479 burgerlijk wetboek).

Einde wettelijke samenwoonst

U kan uw wettelijke samenwoning ook beëindigen en in sommige gevallen gebeurt dit automatisch.

Zo eindigt de wettelijke samenwoonst:

 • bij huwelijk (van één van de partijen);
 • bij overlijden (van één van beiden);
 • na een vonnis van de rechtbank;
 • in onderlinge overeenstemming;
 • door eenzijdige verklaring van één van beiden (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand) in de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden.

In dit laatste geval betekent de betreffende ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 8 dagen na de beëindiging, een gerechtsdeurwaarderexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen.

De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigt.

Uittreksel van de relevante wetsbepalingen aangaande wettelijke samenwoning vindt U hier.

Meer inlichtingen dienst burgerlijke stand.