euthanasie

Bookmark and Share

Burgerlijke stand

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 16
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. vr.: 09u - 12u

do.: 16u - 19u

Wie?

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een identificatienummer in het Rijksregister kan bij het gemeentebestuur van woonplaats een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren die beantwoordt aan de voorwaarden die door de geldende wetgeving vastgelegd zijn.

Welke stappen?

Deze verklaring kan geschreven of getypt worden. De verklaring moet verplicht worden opgemaakt ten overstaan van twee meerderjarige getuigen van wie minstens één geen materieel belang mag hebben bij het overlijden van de patiënt. Daarnaast kan men één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden. In de wilsverklaring wordt het aantal exemplaren vermeld en de plaats waar deze worden bewaard. De wilsverklaring wordt gedagtekend door elke persoon die deelgenomen heeft bij het opstellen van de verklaring met vermelding van de hoedanigheid waarin hij de wilsverklaring heeft ondertekend (verzoeker, getuige, en desgevallend vertrouwenspersoon).

De registratie van een wilsverklaring gebeurt via een aangifteformulier dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd. Bij het registreren zullen de gegevens gecontroleerd worden op basis van het Rijksregister van de natuurlijke personen, waarbij de privacy beschermd wordt. Daarop krijgt men de ontvangstmelding van de verklaring welke ondertekend wordt door de persoon die de verklaring aflegt. Na registratie wordt de originele wilsverklaring verzonden naar FOD Volksgezondheid en een geviseerde kopie wordt aan de verzoeker overhandigd.

De wilsverklaring kan op elk ogenblik worden herzien of ingetrokken. De geldigheidsduur van de verklaring bedraagt momenteel vijf jaar. Na afloop van deze vijf jaar moet de verklaring herbevestigd worden door de persoon die de verklaring aflegt. Zo niet zal de verklaring uit de database geschrapt worden.

Wetgeving

Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, Art. 4. De wilsverklaring

Koninklijk besluit van 2 april 2003 bepaalt de wijze waarop de wilsverklaring moet worden opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken.

Koninklijk besluit van 27 april 2007 bepaalt de wijze waarop de wilsverklaring wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.