Geboorte : aangifte

Bookmark and Share

Burgerlijke stand

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 16
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. vr.: 09u - 12u

do.: 16u - 19u

Waar ?

De aangifte van geboorte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kindje geboren is.

Wanneer ?

Binnen de 15 dagen na de bevalling. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag.

Wie moet aangifte doen ?

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader of beide ouders.

Opgelet! Indien de vader niet gehuwd is met de moeder kan hij niet alleen de aangifte van geboorte doen, tenzij het kind door hen beiden werd erkend vóór de geboorte.

Voor te leggen documenten

  • Het document “vaststelling van geboorte” dat werd afgeleverd door het ziekenhuis, de vroedvrouw of de arts en het officiële document model 1 dat erbij hoort - eventueel trouwboekje van de ouders
  • ventueel akte van erkenning voor de geboorte
  • identiteitskaart van de vader
  • identiteitskaart van de moeder

Te ontvangen documenten bij aangifte

  • een attest bestemd om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen
  • een attest bestemd voor de mutualiteit
  • bijkomende attesten van geboorte
  • een formulier "inenting tegen polio"

Deze inenting is wettelijk verplicht. Het formulier moet door de geneesheer ingevuld worden. Na de volledige inenting stuurt u dit terug naar de dienst bevolking van woonplaats

Afschrift geboorteakte

Bij de geboorte wordt er in de gemeente waar het kind geboren is een geboorteakte opgesteld bij de aangifte. Wanneer je een afschrift van deze geboorteakte nodig hebt, vraag je deze dus aan in de gemeente waar je geboren bent !