Huwelijk

Bookmark and Share

Burgerlijke stand

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 16
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. vr.: 09u - 12u

do.: 16u - 19u

Opstarten huwelijksdossier

Voor het opstarten van het huwelijksdossier biedt één van de aanstaande partners zich persoonlijk aan op de dienst burgerlijke stand voor het doorgeven van de juiste informatie rond het huwelijk.
De documenten geregistreerd in België worden door onze diensten aangevraagd.
Een maand voor de afgesproken huwelijksdatum neem je contact op met de dienst burgerlijke stand om na te gaan of alle documenten aanwezig zijn in het huwelijksdossier.

Aangifte huwelijk

Waar?

De aangifte gebeurt in de gemeente waar, op datum van opmaak van de akte van aangifte één van de aanstaande echtgenoten in het bevolkingsregister is ingeschreven.

Wanneer de aangifte?

De aangifte van het huwelijk kan alleen gebeuren indien alle documenten aanwezig zijn, ten laatste drie weken en ten vroegste zes maanden voor de huwelijksdatum.
Het huwelijk mag pas voltrokken worden vanaf de 14de dag na de aangifte. Wanneer het huwelijk echter niet is voltrokken binnen de zes maanden moet er een nieuwe aanvraag gebeuren

Wanneer kan je huwen?

Richt je aanvraag met duidelijke vermelding van dag en tijdstip tijdig aan de dienst burgerlijke stand. 

Afschrift huwelijksakte

Van elk huwelijk dat er in de gemeente plaatsvindt wordt er een akte opgemaakt. Een eensluidend afschrift is een exacte kopie van deze huwelijksakte. Alle gegevens over de echtgenoten worden hierin vermeld: namen, voornamen, plaats en datum huwelijk, namen getuigen, afstamming, woonplaats, enz.