laatste wilsbeschikking

Bookmark and Share

Burgerlijke stand

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 16
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. vr.: 09u - 12u

do.: 16u - 19u

Voor wie?

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke kennisgeving inzake de wijze van teraardebestelling richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Deze keuze kan worden gewijzigd.

Wie jonger is dan 16 jaar wordt bijgestaan door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Je kan kiezen uit volgende mogelijkheden:

1. begraving

2. crematie met begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats

3. crematie met bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats

4. crematie met uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats

5. crematie met uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee

6. crematie met uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats (moet door de overledene schriftelijk bepaald zijn).

Deze uitstrooiing kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein. Indien het een terrein betreft dat geen eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein vereist.

7. crematie met begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats (moet door de overledene schriftelijk bepaald zijn).

Deze begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein.

Indien het een terrein betreft dat geen eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar vereist.

8. crematie met bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats (moet door de overledene schriftelijk bepaald zijn).

De persoon die de as in ontvangst neemt is verantwoordelijk voor de naleving van volgende bepaling:

Indien er een einde komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er zorg voor heeft (of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden) naar een begraafplaats overgebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden.

De keuze van de wijze van teraardebestelling wordt geregistreerd in het gemeentelijk bevolkingsregister.