naamsverandering

Bookmark and Share

Burgerlijke stand

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 16
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. vr.: 09u - 12u

do.: 16u - 19u

Wat?

Om uiteenlopende redenen wenst men soms zijn naam of voornaam (voornamen) te veranderen. Een naams- of voornaamswijziging is mogelijk als je een gegronde reden hebt. Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig. Om een voornaam of voornamen te veranderen is er een Ministerieel Besluit nodig.

Wat zijn de stappen?

Richt je aanvraag tot de FOD Justitie, dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel (tel. 02 542 67 01, Fax: 02 542 70 23)

Wat moet ik mee opsturen?

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte;
  • een recent bewijs van verblijfplaats;
  • een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst

Afschrift akte naamsverandering

Het wijzigen van je familienaam moet bekrachtigd worden door een Koninklijk Besluit. Dit besluit wordt volledig overgeschreven in de gemeentelijke geboorteregisters. Vanaf dan kan je een afschrift van de akte van naamswijziging aanvragen. In deze akte vind je de datum van wijziging, datum Koninklijk Besluit, oude en nieuwe naam.