Huis van het Kind

Huis van het KindVZW STORZO is officieel erkend als Huis van het Kind Zuid-Oost Hageland!

De gemeentebesturen en OCMW’s van  Linter,  Geetbets, Kortenaken en Zoutleeuw  besloten om samen het Huis van het Kind Zuid-Oost Hageland te organiseren binnen de vzw STORZO.

In het “Huis van het Kind” worden  alle kind gerelateerde diensten uit onze regio samengebracht: geen versnippering maar één loket voor al uw vragen rond de opvoeding van uw kind!

Het Huis stoelt zich op drie pijlers:

·         gezondheidspreventie via het  consultatiebureau van Kind en Gezin,

·         opvoedingsondersteuning (workshops prenatale, ..)

·         speelgoed ontlenen van de spelotheek 'De Speeldoos'

·         kinderkleding- en luierbank

·         lokaal loket kinderopvang

·         het stimuleren van de sociale cohesie via het creëren van ontmoetingsmomenten  (peuterspeelpunten…)

Dit alles kan alleen maar dankzij de steun van uw gemeente en OCMW maar ook u kan uw steentje bijdragen.

Wij zoeken warme en gemotiveerde vrijwilligers om ons werk te helpen dragen. Herkent u zich hierin? Neem dan vlug contact!

Denivel Regina

Coördinator “Huis van het Kind Zuid-Oost Hageland”
Tiensestraat 39
3440 Zoutleeuw
T: 011 78 29 68
Gsm: 0472 78 62 65
E-mail: opvoedingsondersteuningstorzo@gmail.com 

Website:  www.huisvanhetkindstorzo.be