Verkiezingen 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 vinden er verkiezingen plaats voor het Europees parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten. 

Waar gaan de verkiezingen door?

De verkiezingen worden voor alle kiezers van het grondgebied Zoutleeuw georganiseerd in GC De Passant, Aen den Hoorn 12.
Je kan je stem uitbrengen van 08.00 tot 16.00 uur !

Meer info?

Op de website van de Dienst Verkiezingen - FOD Binnenlandse Zaken vindt u alle informatie over federale, regionale en Europese verkiezingen alsook de federale kieswetgeving.

Elektronische stemmen oefenen?

Gelegenheid tot oefenen voor de verkiezingen (elektronisch stemsysteem) kan vanaf 09/05/2019 tot en met 23/05/2019 in AC Aen den Hoorn tijdens de openingsuren.

Politiebesluit van 11 maart 2019 van de heer Gouverneur Lodewijk De Witte:

In bijlage vindt u het politiebesluit van 11 maart 2019 van de heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant betreffende de organisatie van de verkiezingen voor het Europees parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten.

Officiële aanplakborden voor de verkiezingen van 26 mei 2019: