Verkiezingen : stemmen via volmacht

Bookmark and Share

Bevolking

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 10
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. za.: 09u - 12u

wo.: 13u - 16u

do.: 16u - 19u 

Wat ?

Er zijn een aantal redenen waarom u als kiezer niet kunt gaan stemmen en een volmacht kunt geven aan een andere kiezer. U moet dan met een attest bewijzen dat u niet kunt gaan stemmen en een volmachtformulier invullen. Dit volmachtformulier kunt u onderaan deze pagina downloaden of in het gemeentehuis verkrijgen. Wanneer u tijdens de verkiezingen in het buitenland verblijft, hebt u een attest van de burgemeester nodig. Dat attest kunt u enkel afhalen in het gemeentehuis bij de dienst bevolking.

Wie?

Volmachtgever

Indien u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door middel van een volmacht.

Dat kan indien u:

 • zich door ziekte of een handicap niet naar het stembureau kunt verplaatsen (bewijzen via doktersattest)
 • om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft, of een gezinslid vergezelt dat daar om beroepsredenen actief is (bewijzen via een attest van de werkgever of de overheid)
 • aan het werk bent tijdens de uren dat de stembureaus open zijn (bewijzen via attest van de werkgever)
 • schipper, marktkramer of kermisreiziger, of deel van zijn gezin, bent. (u bewijst dit met een attest van de burgemeester dat u kunt aanvragen op de dienst bevolking)
 • door een rechterlijke maatregel van uw vrijheid beroofd bent (bewijzen met een attest van de directie van de instelling waar u verblijft)
 • door uw geloofsovertuiging niet naar het stembureau kunt gaan (via een attest van de religieuze overheid)
 • student bent en om studieredenen niet naar het stembureau kunt gaan. In dit geval dient u bij uw volmachtformulier een attest van de directie van uw onderwijsinstelling te voegen.
 • tijdelijk in het buitenland verblijft (o.a. vakantie) en niet naar het stembureau kunt gaan. Bij het volmachtformulier dient u dan het 'attest van de burgemeester' te voegen. Dit attest kunt u bekomen in het gemeentehuis bij de dienst bevolking op vertoon van de nodige bewijzen zoals bv. vliegtuigtickets, hotelvouchers,... of 'een verklaring op eer'. 

Gemachtigde

Iedere andere kiezer aan de verkiezingen kan als gemachtigde fungeren, maar mag slechts één volmacht hebben.

Hoe?

U vraagt een volmacht aan via een formulier. Dat vult u in, samen met de persoon waaraan u een volmacht geeft (de gemachtigde).

Bij dit formulier dient u dan het 'attest van de burgemeester' te voegen. Dit attest kunt u bekomen in het gemeentehuis bij de dienst bevolking op vertoon van de nodige bewijzen zoals bv. vliegtuigtickets, hotelvouchers,... of 'een verklaring op eer'. 

De persoon, die in uw plaats gaat stemmen, moet volgende documenten meenemen naar het stembureau vermeld op uw oproepingskaart:

 • het ingevulde volmachtformulier;
 • de bewijsstukken die de reden van uw afwezigheid staven;
 • uw oproepingsbrief;
 • zijn/haar eigen oproepingsbrief.

Beide personen moeten het formulier van de volmacht ondertekenen. De gemachtigde moet de stem uitbrengen in het stembureau waar de volmachtgever zou moeten stemmen.