EcoWerf

Bookmark and Share

Milieu en duurzaamheid

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 34
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

Recyclagepark

Lewastraat 3
3440 Zoutleeuw
T 0800 97 0 97
Mail ons

Openingsuren

ma., do.: gesloten

di., woe., vr.: 12u30 - 19u30

za.: 09u - 16u

Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant

Logo EcoWerf
Klik om te vergroten

De opdrachthoudende vereniging EcoWerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant, opgericht op 15 december 2003, na afsplitsing van Interleuven. Het werkingsgebied is Oost-Brabant: van Kortenberg in het westen tot Zoutleeuw in het oosten en van Scherpenheuvel-Zichem in het noorden tot Hoegaarden in het zuiden.

De deelnemende gemeenten vertrouwen ons de uitvoering van hun afvalbeleid toe. EcoWerf verzorgt de dienstverlening voor ongeveer 390.000 inwoners. In dit afvalbeleid zijn drie grote pijlers te onderscheiden: afvalpreventie, -inzameling en -verwerking.

1. Afvalpreventie

Onder afvalpreventie verstaat men het stimuleren van de huisgezinnen om minder afval te produceren en om het niet vermijdbare afval selectief te sorteren. Promotie van thuiscomposteren, afvalarm tuinieren, herbruikbare luiers,... zijn enkele voorbeelden uit hett werkingsgebied van het afvalpreventieteam.

2. Afvalinzameling

De inzameling van het restafval en de selectieve inzameling van GFT, papier en karton, PMD en glas vergt een grote inzet van materiaal en personeel. Voor de inzameling staan dagelijks een 120-tal chauffeurs en laders paraat.

EcoWerf baat daarnaast 26 containerparken uit, waar een 20-tal afvalfracties kunnen gebracht worden.

3. Afvalverwerking

Wie niet zelf voor de compostering van groenten-, fruit- en tuinafval kan zorgen, laat het ophalen. Het GFT van de aangesloten gemeenten wordt verwerkt in de eigen composteerinstallatie. Ook gras en bladeren ingezameld op de containerparken belandt hier, net zoals het bedrijfsorganische afval van bedrijven.

De verwerking van de andere fracties gebeurt niet door EcoWerf maar door gespecialiseerde firma's. Het huisvuil wordt afgevoerd naar de verbrandingsoven in Beveren; alle andere ingezamelde afvalfracties worden afgevoerd naar sorteer- of recyclagebedrijven.

Contact

EcoWerf

Aarschotsesteenweg 210

3012 Leuven

0800-97 0 97 van 8u30 tot 12u00 en 13u00 tot 16u30

afvalpreventie@ecowerf.be