Milieutips Afval

Bookmark and Share

Milieu en duurzaamheid

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 34
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

Milieutips voor een beter milieu!

Iedereen kan een steentje bijdragen aan een beter milieu. Vaak hoeven we het niet eens ver te zoeken. Alternatieven sparen het milieu en zijn vaak ook financieel voordelig. De provincie Vlaams-Brabant heeft al die informatie handig verpakt in milieutips.

Afval

Composteren

Extra info i.v.m. slopen

OVAM Brochure - Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen    OVAM-brochure "Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen"

Meer weten?

OVAM.be

Verbouw en spaar geld met je afval!

Wie aan verbouwingen doet, wordt met heel wat afval geconfronteerd. Spaar geld uit door je afval te gebruiken als nieuwe grondstof!

Heel wat van je afbraakmaterialen kan je hergebruiken. Je oude bakstenen, kasseien en sloophout hoef je niet naar het containerpark te sleuren, maar kan je als grondstof een nieuw leven geven. In je tuin kan je bijvoorbeeld heel wat afbraakmateriaal zinvol toepassen: een compostbak van onbehandeld afbraakhout, een plantenklimrek van uitgebroken latten, oude kasseien of andere natuursteenbrokken om een rotstuin aan te leggen enz.

Als onderlaag voor verhardingen kan je zuiver steenpuin van eigen afbraak gebruiken. Is dat niet voorhanden, kies dan voor gerecycleerd steenpuin met COPRO-label. COPRO vzw (Controle Producten) is een onpartijdige instelling die erkend is door de overheid met als doel bouwproducten te controleren. Via de certificaten die COPRO verleent wil de overheid de kwaliteit en het verantwoord gebruik van gerecycleerde bouwafval bij bouwwerkzaamheden stimuleren.

Afbraakmateriaal dat je niet zelf kan gebruiken, kan je naar het containerpark brengen. Het is belangrijk om deze materialen al tijdens het afbreken te sorteren. Gespecialiseerde firma’s die het afhalen op het containerpark  weigeren immers vervuilde fracties. Op de website van EcoWerf lees je hoe de ophalers het afval verwerken.

Meer weten?

Bel het groene nummer van EcoWerf op 0800/97 0 97

Surf naar www.ecowerf.be en klik op ‘Wat is afval?’

Bouw- en sloopafval in Vlaanderen

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Bij de ontmanteling van een gebouw, worden daarbij de verschillende afvalstromen die vrijkomen apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet gesorteerd worden, alvorens te recycleren.

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

Meer weten?

Departement LNE
Klik om te vergroten