Landbouw

Landbouw

Little Cherry Virus?

Het Little Cherry Virus is een ongeneeslijke infectie van kerselaars die zorgt voor kleine, onrijpe kersen met weinig of geen smaak.

Lees er hier meer over, neem een kijkje op de website van de provincie Vlaams-Brabant of neem contact op met de dienst Land- en tuinbouw van de provincie Vlaams-Brabant, 016-26 72 72.

MAP 5: een mestactieplan van de Vlaamse Overheid voor de periode 2015-2018

Het vijfde mestactieprogramma bevat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen.

De resultaten van het openbaar onderzoek en het definitieve mestactieprogramma vindt u hier.

Aanverwante onderwerpen