Begraafplaatsen

Bookmark and Share

Bevolking

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 10
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. za.: 09u - 12u

wo.: 13u - 16u

do.: 16u - 19u 

Burgerlijke stand

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 16
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. vr.: 09u - 12u

do.: 16u - 19u

OPZOEKEN OVERLEDEN PERSONEN

Momenteel zijn we bezig met de implementatie van een nieuwe applicatie om overleden personen op te zoeken.  Deze kan u binnenkort raadplegen.

KERKHOVEN

Kerkhof Booienhoven

Adres: Bronstraat (rond de kerk).

Indeling kerkhof.

T.o.v. de hoofdingang van de kerk is er een linkerkant en een rechterkant op het kerkhof. Het urnenveld bevindt zich links vooraan en het columbarium links achteraan.

Urnenveld Booi

urnenveld

Monument Booi Columbarium Booi

grafkelders monument

columbarium

Kerkhof Bos

Adres: Bosstraat (rond de kerk) tussen huisnummers Bosstraat 8 en 12.

Indeling kerkhof.

De graven bevinden zich rechts t.o.v. de ingang van de kerk. Het columbarium bevindt zich vooraan langs de perceelsgrens met woning Bosstraat nr. 12.

Columbarium Bos Kerkhof Bos

columbarium

begraafplaats rechts van kerk

Kerkhof Budingen

Adres: Pastorijstraat (rond de kerk).

Indeling kerkhof.

T.o.v. de hoofdingang van de kerk is er een linkerkant en een rechterkant op het kerkhof. Het urnenveld bevindt zich links achteraan en het columbarium rechts achter de kerk (kant pastorij).

Columbarium Bud Urnenveld Bud

columbarium

urnenveld

Kerkhof Dormaal

Adres: Kerkstraat (rond de kerk).

Indeling kerkhof.

T.o.v. de hoofdingang van de kerk is er een linkerkant en een rechterkant op het kerkhof. Zowel het urnenveld als het columbarium bevinden zich op de rechterkant (ingang rechts van de kerk).

Columbarium Dor Urnenveld Dor

columbarium

urnenveld

Kerkhof Halle

Adres: Kruispunt Kerkhofstraat en Dormaalstraat.

Indeling kerkhof.

Vanaf de hoofdingang van het kerkhof is er een linkerkant en een rechterkant t.o.v. de middengang naar de kapel achteraan op het kerkhof. De muur links is deze langs de kant van de Dormaalstraat, de muur rechts is deze langs de kant van de Kerkhofstraat. De muur achteraan is deze langs de perceelsgrens met de woning Dormaalstraat nr. 5. Het urnenveld bevindt zich op de linkerkant tegenover de rij met grafkelders tegen de muur achteraan. Het columbarium bevindt zich achteraan tegen de muur rechts. Links van de middengang bevindt zich de aparte rij voor oud-strijders.

Columbarium Hal Urnenveld 1 Hal

columbarium

urnenveld

Oudstrijders Hal Kapel Hal

oudstrijders

kapel

Kerkhof Helen

Adres: Orsmaalstraat (rond de kerk).

Indeling kerkhof.

T.o.v. de hoofdingang van de kerk is er een linkerkant en een rechterkant op het kerkhof. Het urnenveld en het columbarium bevinden zich links achteraan (kant van de Orsmaalstraat).

Kerkhof Hogen

Het kerkhof van Hogen wordt beheerd door de gemeente Geetbets.

Voor meer informatie :
Dienst burgerlijke stand van Geetbets.
Tel. 011-58 65 35

Fax. 011-58 65 09

Kerkhof Zoutleeuw

Adres: Sint-Truidensesteenweg (naast tuincentrum).

Indeling kerkhof.

T.o.v. de ingang van het kerkhof is er een linkerkant en een rechterkant. Het urnenveld bevindt zich links achteraan. Het columbarium bestaat uit twee percelen : perceel 1 bevindt zich rechts (rij vooraan tegen muur) van de ingang van het kerkhof, perceel 2 bevindt zicht links achteraan (muur links).Vanaf de ingang van het kerkhof loopt er een middengang naar de kapel achteraan. Langs de middengang bevinden zich de rijen ‘midden links’ en ‘midden rechts’. Tegen de muur achteraan bevindt zich de rij ‘achter kapel’. Verder zijn er nog de rijen ‘muur rechts’ en ‘zijstrook rechts’. Deze laatste begint vooraan aan de rechterkant van de middengang en gaat richting muur rechts. Links van de middengang bevinden zich vooraan de aparte percelen voor oud-strijders.

Columbarium vooraan Z Columbarium achter Z

columbarium 1 vooraan

columbarium 2 muur links

Oudstrijders Z Middenbeuk Z

oudstrijders

middenbeuk

Kapel Z Urnenveld Z

kapel

urnenveld

OUDSTRIJDERS

Graven van oudstrijders zijn te vinden op de kerkhoven van Budingen, Dormaal, Halle en Zoutleeuw. Bekijk de lijst met de namen van de oudstrijders.

CREMATORIUM HOFHEIDE

Het nieuwe crematorium "Hofheide" in Holsbeek (Nieuwrode) werd in gebruik genomen. Bekijk de website voor meer informatie.

Reglementering begraafplaatsen.

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Bekijk het huishoudelijk reglement.

TOELICHTING.

Hoelang wordt een niet-geconcedeerd graf, een plaats op het urnenveld of nis bewaard ?

De wettelijke termijn bedraagt minstens 10 jaar. Art. 5 bepaalt echter dat deze plaatsen gedurende een termijn van 20 jaar kosteloos bewaard worden. Indien het een plaats voor twee personen betreft dan gaat deze termijn in vanaf de laatste bijzetting indien deze plaatsvindt binnen de eerste termijn van 20 jaar.

 Waarom moet er een concessie aangevraagd worden voor een graf in volle grond voor twee personen ?

Dit is noodzakelijk ingevolge de termijn van 10 jaar grafrust, opgelegd door het nieuwe decreet. Wordt er geen concessie aangevraagd dan mag er binnen de 10 jaar na begraving geen bijzetting gebeuren. Zie artikel 5.

Kan men een concessie verkopen aan derden?

Neen. Concessies zijn niet overdraagbaar. Zie artikel 11.

Hoelang duurt een concessie ?

Voorbeeld graf in volle grond voor 2 personen.

Iemand neemt een concessie in het jaar 2005 voor 20 jaar. De tweede begunstigde van deze concessie komt te overlijden in 2020. Vanaf dat ogenblik begint een nieuwe termijn van 20 jaar te lopen. M.a.w. de termijn van deze concessie loopt tot 2040 en duurt dus 35 jaar. Na deze termijn zijn een onbeperkt aantal hernieuwingen mogelijk. Stel echter dat de tweede begunstigde nog in leven is na de eerste termijn van 20 jaar dan dient de concessie hernieuwd te worden na 20 jaar. Zie artikels 8, 9, 10 en 11.

Voorbeeld grafkelder voor 2 personen.

Iemand neemt een concessie in het jaar 2005 voor 40 jaar. De tweede begunstigde van deze concessie komt te overlijden in 2020. Vanaf dat ogenblik begint een nieuwe termijn van 40 jaar te lopen. M.a.w. de termijn van deze concessie loopt tot 2060 en duurt dus 55 jaar. Na deze termijn zijn een onbeperkt aantal hernieuwingen mogelijk. Stel echter dat de tweede begunstigde nog in leven is na de eerste termijn van 40 jaar dan dient de concessie hernieuwd te worden na 40 jaar. Zie artikels 8, 9, 10 en 11.

Welke zijn de tarieven en termijnen voor concessies ?

Tarieven voor concessies

Opmerkingen

Voor inwoners

Niet-inwoners

Grafkelder - termijn van 40 jaar

€ 1500

(€ 750/m²)

€ 3000

(€ 1500/m²)

Concessie moet aangevraagd worden bij overlijden

Termijn hernieuwing : € 1500 voor 30 jaar

Graven in volle grond - termijn van 20 jaar

€ 200

(€ 100/m²)

€ 400

(€ 200/m²)

€ 1000 voor vreemde begraving

Concessie moet aangevraagd worden bij overlijden
indien het een graf voor 2 personen betreft.

Termijn hernieuwing : € 300 voor 10 jaar

Nis in columbarium - termijn van 20 jaar

€ 100

€200

€ 1000 vreemde begraving

Concessie kan aangevraagd worden bij overlijden
(= eerste concessie),
of later of bij ontruiming (= tarief hernieuwing)

Termijn hernieuwing : € 300 voor 10 jaar

Urnenveld - termijn van 20 jaar

€ 100

€ 200

€ 1000 vreemde begraving

Concessie kan aangevraagd worden bij overlijden
(= eerste concessie),
of later of bij ontruiming (= tarief hernieuwing)

Termijn hernieuwing : € 300 voor 10 jaar

Welke zijn de maximum afmetingen van een grafzerk ?

Voor een graf in volle grond is dat 180 bij 90 cm. Voor een grafkelder is dat maximum 200 bij 100 cm. Zie artikel 27

DE POLITIEVERORDENING.

Het politiereglement betreft een eenvormig reglement dat van toepassing is binnen de IPZ Landen-Linter-Zoutleeuw. Bekijk hier de politieverordening.

TOELICHTING.

De begrafenis zal plaatshebben binnen de vijf dagen volgend op de dag van overlijden. Wat betekent dat in de praktijk ?

Deze termijn wordt bepaald in artikel 3. Zon- en feestdagen worden niet meegeteld.

Enkele voorbeelden :

- Iemand overlijdt op de zaterdag vóór Pasen : paaszondag en paasmaandag tellen niet mee, zodat de begrafenis uiterlijk op de eerstvolgende zaterdag plaatsvindt.

- Iemand overlijdt op een zondag : indien er geen feestdag volgt dan vindt de begrafenis uiterlijk plaats op de eerstvolgende vrijdag.

- Iemand overlijdt op zondag 10 november : maandag 11 november is een wettelijke feestdag zodat de begrafenis uiterlijk plaatsvindt op de eerstvolgende zaterdag.

- Iemand overlijdt op maandag : indien er geen feestdag volgt dan vindt de begrafenis uiterlijk plaats op de eerstvolgende zaterdag.

- Iemand overlijdt op woensdag : indien er geen feestdag volgt dan vindt de begrafenis uiterlijk plaats op de eerstvolgende dinsdag.

- Iemand overlijdt op vrijdag : de zondag telt niet mee en indien er geen feestdag volgt dan vindt de begrafenis uiterlijk plaats op de eerstvolgende donderdag.

- Iemand overlijdt op zondag 24 december : maandag 25, dinsdag 26, zondag 31december en maandag 1 januari tellen niet mee, zodat de begrafenis uiterlijk plaatsvindt op dinsdag 2 januari.

Wat kost een naamplaatje voor een asverstrooiing en wanneer wordt het aangebracht op de daarvoor bestemde plaats ?

Het naamplaatje is kosteloos en jaarlijks worden de toe te voegen plaatjes voor de voorbije periode van ± 1 jaar aangebracht omstreeks half oktober. Zie artikel 13.

Wanneer kan een opgraving plaatsvinden ?

Dat kan pas na machtiging van de burgemeester. De toestemming tot opgraving kan enkel verleend worden om ernstige redenen. Zie artikel 15. De kostprijs bedraagt 1000 euro.

Aanvraagformulieren.

Aanvraag concessie in WORD of PDF

Aankoop gedenksteen urnenveld in WORD of PDF

Aanvraag aankoop van een grafkelder in WORD of PDF

Aanvraag verwijderen oud graf in WORD of PDF

Aanvraag vreemde begraving in WORD of PDF

Nieuwe decreet betreffende de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 januari 2004.

Belangrijke informatie ingevolge de nieuwe gemeentelijke reglementering vanaf 1 januari 2005.

Raadpleeg hier een overzicht m.b.t. alle mogelijkheden van teraardebestelling en kosten van een concessie, een grafkelder en een gedenksteen voor het urnenveld.

Verval concessies.

Jaarlijks vervallen er een aantal concessies. Dat kan zowel zijn voor een graf in volle grond, een grafkelder, een nis in  het columbarium of een plaats op het urnenveld. In de onderstaande lijst worden per kerkhof de concessies vermeld die vervallen in 2015 of 2016. Voor de kerkhoven die niet vermeld staan op deze lijst vervallen er dus geen concessies in 2015 of 2016.
Iedere belanghebbende kan vóór de vervaldatum een hernieuwing van de concessie aanvragen overeenkomstig de voorwaarden, opgenomen in het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen.Een aantal concessie vervielen reeds in januari. Voor deze concessies kan de hernieuwing aangevraagd worden binnen de twee maanden na de vervaldatum.

Bekijk de lijst van de concessies die vervallen in 2015.

Bekijk de lijst van de concessies die vervallen in 2016.

Bekijk de lijst van de concessies die vervallen in 2017.