Wegen

Bookmark and Share

Openbare werken

Lewastraat 3
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 70

Openingsuren

ma.-vr.: 08u - 12u

ma.-do.: 12u30 - 16u30

vr.: 12u30 - 14u30

za.: gesloten

Budingenweg wals

Indeling der Wegen.

De openbare wegen worden in twee grote categorieën onderverdeeld: hoofdwegen en kleine wegen.

De hoofdwegen bestaan uit de zogenaamde grote wegen: dit zijn de Rijkswegen, ten gevolge van de staatshervorming en de hiermee gepaard gaande bevoegdheidsoverdracht nu Gewestwegen, de provinciewegen en de autosnelwegen. Op het grondgebied van Zoutleeuw kennen we de gewestweg N3, zijnde de Grote Steenweg op het gondgebied van Dormaal en Halle-Booienhoven. De vroegere provinciewegen Zoutleeuwse steenweg, Stationsstraat en Sint-Truidensestraat werden in 2008 overgedragen aan de gemeente, zodat er heden geen provinciewegen meer zijn op het grondgebied van Zoutleeuw.

Voor wat de kleine wegen aangaat, wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen gemeentewegen en buurtwegen. De administratieve indeling van de wegen heeft belangrijke gevolgen voor hun beheer en onderhoud. De zogenaamde grote wegen worden beheerd door het Gewest, in voorkomend geval door de betrokken provincie. Het beheer van de kleine wegen komt voor rekening van de gemeente, en kan in de praktijk een zware opdracht zijn: vaak gaat het om een groot aantal kilometers.

Buurtwegen en trage wegen.

Buurtwegen, voetwegen, veldwegen, kerkwegels,... allemaal benamingen die worden gebruikt voor de aanduiding van de mooie en rustige wegen die op het platteland en in de gebouwde omgeving zorgen voor veilige verbindingen van dorp tot dorp, van kerk tot kerk, van boerderij tot boerderij. Hun behoud is niet alleen omwille van de veiligheid van zwakke weggebruikers belangrijk, maar ook zinvol omwille van landschappelijke en cultuurhistorische redenen. Deze “trage” wegen hebben in vele gevallen ook een toeristisch-recreatieve functie, of zouden dat na een beperkt onderhoud kunnen krijgen. Toch worden op dit ogenblik een groot aantal van deze wegen in hun voortbestaan bedreigd, door ontbrekend onderhoud en onrechtmatige inpalming, gecombineerd met onbruik. Waakzaamheid is geboden, maar het is nog niet te laat. Een nauwe samenwerking tussen lokale en provinciale besturen, verenigingen en burgers kan, nu nog, zorgen voor het behoud van zoveel mogelijk waardevolle buurtwegen. Elke concrete actie ten behoeve van een buurtweg moet echter juridisch voldoende worden onderbouwd: het statuut van buurtwegen, de diverse wijzen waarop zij ontstaan, in stand worden gehouden en weer kunnen verdwijnen, is een ingewikkeld leerstuk. De wet op de buurtwegen dateert van 1841 en is niet altijd even duidelijk. Hij werd aangevuld met talrijke uitspraken van lagere en hogere rechtscolleges die al evenmin eenduidig zijn. De buurtwegen en voetwegen werden opgenomen in de atlassen der wegen. Voor het grondgebied van Zoutleeuw zijn dat:

  • De atlas der wegen van Zoutleeuw (1846)
  • De atlas der wegen van Helen-Bos (1848)
  • De atlas der wegen van Halle-Booienhoven (1847)
  • De atlas der wegen van Dormaal (1847)
  • De atlas der wegen van Budingen (1846)

Raadpleeg ook een aantal andere kaarten (luchtfoto, watertoets, ...) via de geoloketten van de provincie Vlaams-Brabant.

Raadpleeg de lijst der wegen in groot Zoutleeuw met lengte in meter en het wegnummer uit de atlas der wegen.

Met de uitgave van een brochure heeft de Koning Boudewijnstichting getracht alvast een aantal knelpunten en aandachtspunten m.b.t. hogergeschetste problematiek op een toegankelijke manier aan de orde te stellen, inzonderheid ten behoeve van de gemeentebesturen en van de gebruikers van diverse aard, de meest directe betrokkenen “op het terrein”.

De juridische invalshoek komt hier terecht op de eerste plaats ook in verband met de actiemiddelen om voor het behoud van deze wegen te ijveren. Door ruimtelijke ontwikkelingen – bv. een verkaveling – ontstaan onderbrekingen in het netwerk zonder dat verlenging wordt doorgevoerd; wegen worden eenzijdig afgesloten door eigenaar(s) of aangelanden of zij worden beetje bij beetje ingepalmd, bv. door omploegen. Een adagium geldt hier: “doodlopende” wegen zijn letterlijk ten dode opgeschreven.