Aansluiting op riolering, septische put of IBA

Bookmark and Share

Ruimtelijke ordening

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 30
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

Openbare werken

Lewastraat 3
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 70

Openingsuren

ma.-vr.: 08u - 12u

ma.-do.: 12u30 - 16u30

vr.: 12u30 - 14u30

za.: gesloten

Vlaremverplichting om aan te sluiten

Overal waar riolering in de weg aanwezig is, zijn de inwoners verplicht om hierop aan te sluiten. Bij de aanwezigheid van een gescheiden stelsel moet het opgevangen hemelwater zo volledig mogelijk gescheiden van het vuilwater aangeboden worden. Dit hemelwater wordt best eerst verzameld in een hemelwaterput voor herbruik (spoelen van toiletten, wasmachine, in de tuin, ...). In de meeste gevallen is ook bijkomende buffering en infiltratie nodig.

Als de woning gelegen is in een rode zone op het zoneringsplan kan men niet aangesloten worden op het openbaar net en dient men zelf in te staan voor de zuivering van zijn afvalwater. Een dergelijke installatie noemt men een IBA (individuele behandeling van afvalwater).

Wanneer is het plaatsen van een septische put verplicht?

Hierbij een mogelijke bepaling voor het aangeven van de plaatsing van een individuele voorbehandelingsinstallatie afvalwater (IBA of septische put) afhankelijk van de zone op het zoneringsplan.
Om te weten in welke zone uw woning gelegen is, kan u terecht bij de dienst Omgeving.

Aansluiting op de riolering aan te vragen bij Infrax.

De aanvraag tot aansluiting op de riolering moet minimum één maand vóór de aanleg van een nieuwe of wijziging van een bestaande aansluiting ingediend worden bij Infrax om eventuele technische problemen met de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel te vermijden.

Voor contactgegevens, het aanvraagformulier en de technische richtlijnen kan u terecht op de website van Infrax.