Inname openbaar domein

Bookmark and Share

Voor allerlei containers, automaten, materialen, voorwerpen, machines, schutsels en dergelijke geplaatst op het openbaar domein met het oog op het uitvoeren van werken die niet van openbaar nut zijn: