Stad Zoutleeuw werft aan

Bookmark and Share

DE STAD ZOUTLEEUW is voor een tijdelijke vervanging bij de BKO op zoek naar 2 halftijdse kinderbegeleiders (M/V) buitenschoolse  kinderopvang in contractueel verband - niveau C

Sollicitatiebrief met C.V. en uittreksel uit het strafregister richten aan het College van Burgemeester en Schepenen te Zoutleeuw, Aen den Hoorn 1 te 3440 Zoutleeuw, door middel van een per post verzonden brief of per email aan vacature@zoutleeuw.be uiterlijk toe te komen op 12 april 2019.

Functiebeschrijving:

Instaan voor de dagelijkse opvang, verzorging en begeleiding van kinderen en hen de nodige structuur bijbrengen in functie van een aangenaam verblijf voor alle kinderen.

Het organiseren van activiteiten en het onderhouden van de contacten met de ouders.

Verantwoordelijk voor de infrastructuur en inrichting zodat de kinderen en ouders in een aangename, huiselijk en veilige structuur kunnen opgevangen en ontvangen worden. Administratieve taken met betrekking tot de kinderopvang (registraties,…)

De stad biedt:

Een bruto maandloon van min. € 908,07 - max. € 1662,01

Vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques (€7), 35 dagen vakantie en 50% korting in de buitenschoolse kinderopvang van de stad Zoutleeuw.

Verdere inlichtingen betreffende de vacature kan je bekomen bij de wnd. algemeen directeur, mevrouw Sandra Blockx, 011/94.90.02