Lokale economie

De stad Zoutleeuw beschikt momenteel over 1 KMO-zone: LEWA, deze KMO-zone is nagenoeg bijna volledig bezet. Daarom werd er door het stadsbestuur beslist om LEWA te optimaliseren.

Pano_Lewa_10

Stad zoutleeuw biedt ruimte aan om te ondernemen

Bedrijventerrein Lewa wordt uitgebreid

De stad Zoutleeuw en Interleuven slaan de handen in elkaar om 2 ha bijkomende bedrijvenzone, aansluitend op de bestaande site Lewa te ontwikkelen. Interleuven zal haar jarenlange expertise aanwenden om de terreinen aan te kopen, de nodige infrastructuur aan te leggen en de percelen te verkopen. Samen met de stad Zoutleeuw zal een beheerscomité worden opgericht om de zone te beheren. Interleuven engageert zich ondertussen al 50 jaar om het ondernemingsklimaat in Vlaanderen te ondersteunen door het voorzien van ruimte voor bedrijvigheid. Ook de stad Zoutleeuw is al jaren vragende partij voor extra ruimte voor ondernemers uit de streek.

uitbreidinglewawsVanwege de beperkte oppervlakte wordt maximaal ingezet op optimaal ruimtegebruik waarbij het verplicht is om bedrijfsgebouwen gesloten en/of halfopen te bouwen. De publieke ruimte wordt functioneel ontwikkeld (voldoende rijwegbreedte en gemeenschappelijke parkings) met aandacht voor een landschappelijke inrichting die aansluit bij de twee verschillende groenbuffers die het terrein omsluiten. Bovendien wordt een verbinding gecreëerd tussen het bestaande bedrijventerrein Lewa, de uitbreidingszone en het achterliggend open landbouwgebied.

De groenbuffers krijgen een multifunctioneel karakter: het bergen en infiltreren van het hemelwater wordt gecombineerd met een landschappelijke aanleg waar werknemers, passanten en bezoekers even kunnen vertoeven. Met de aanplant van fruitbomen in deze groenzones wordt een duidelijke link gelegd met deze fruitstreek maar wordt ook ingespeeld op de ecologische behoefte aan bloesems voor insecten en bijen.

Geïnteresseerde investeerders kunnen zowel met de stad Zoutleeuw als met Interleuven contact opnemen.

Thomas Johan
Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
T 011 94 90 31
Mail

Interleuven
Wim Boon
T 016 28 42 18
Mail