PWA

Bookmark and Share

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap, afgekort PWA, is een vzw. Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.

PWA Zoutleeuw: Mia Maleux

T 0476 25 64 76

Mail