Enquête arbeidskrachten

Bookmark and Share
arbeidskrachten

De algemene Directie Statistiek en Economische Informatie organiseert sinds 1 januari 1999 doorlopen enquêtes naar de arbeidskrachten.
Ook in Zoutleeuw zijn weer een aantal gezinnen toevallig gekozen op basis van het rijksregisternummer. De enquête bekijkt de werksituatie van de leden van de gekozen huishoudens.
De gezinnen die in de enquête worden opgenomen zijn ons niet bekend (verplichting tot geheimhouding). De uitgekozen huishoudens worden door de FOD Economie zelf per brief op de hoogte gebracht en gecontacteerd door een enquêteur.
De betrokken overheidsdienst heeft de stad wel gevraagd de geselecteerde huishoudens te stimuleren hun medewerking te verlenen aan de enquête. Op de internetsite van de overheidsdienst die de enquête organiseert, vindt u alle nodige inlichtingen:http://statbel.fgov.be/lfs